Spletni seminar

ESG POROČANJE V SKLADU Z ZAKONODAJNIM OKVIRJEM DIREKTIVE CSRD, VIRI FINANCIRANJA ZA ZELENI PREHOD


Datum: 26.09.2024
Začetek: 09:00
Prijavi se
Opis seminarja
Spletni seminar
ESG POROČANJE V SKLADU Z ZAKONODAJNIM OKVIRJEM DIREKTIVE CSRD, VIRI FINANCIRANJA ZA ZELENI PREHOD
Prijavi se
Opis seminarja
Opis

Direktiva o korporativnem poročanju o trajnosti, imenovana tudi CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, je začela veljati 5. januarja 2023.

  • CSRD je zakonodajni okvir Evropske unije, ki zahteva, da podjetja poročajo o svojih vplivih na okolje, družbo in upravljanje (ESG). Medtem je ESRS niz standardov, z namenom zagotavljanja jasnih in podrobno opredeljenih zahtev za trajnostno poročanje. ESRS standardi določajo, kako naj podjetja poročajo o različnih trajnostnih temah (podnebne spremembe, biotska raznovrstnost, socialne pravice …) v celotni vrednostni verigi podjetja.

 

S sprejetjem in implementacijo direktive se bo povečala transparentnost glede trajnostnih vplivov, kar bo izboljšalo informiranost lastnikov, vlagateljev, posojilodajalcev, zavarovalnic, poslovnih partnerjev, sindikatov, predstavnikov delavcev, potrošnikov, nevladnih organizacij, civilne družbe in drugih subjektov.

Trajnostne teme, opredeljene v (standardih) ESRS, zajemajo okoljsko trajnost poslovanja in družbeno ter korporativno odgovornost. Poroča se o pozitivnih in negativnih učinkih, ki jih povzroča podjetje. Ne upoštevanje direktive o trajnostnem poročanju, je tudi sankcionirano

 

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen gospodarskim družbam, Občinam in drugim osebam javnega prava (zavodi, društva, skladi).

Predavatelji:

Aleksander Dolenc, dr. Sabina Žampa

Termin:

26. 9. 2024

Lokacija:

Spletni seminar-Zoom

Prijavi se
Začetek:

09:00

Konec:

11:30

Kotizacija za cel seminar:
215,00 € brez DDV

262,30 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.