TRADICIJA ODLIČNOSTI
NEBRA

Naše delovanje na področju gospodarskega svetovanja je s poudarkom na individualnih obravnavah že od samega začetka zasidrano v tradiciji odličnosti, ki nam skupaj s stroškovno efektivnimi storitvami in najvišjimi etičnimi standardi omogoča uspešno premagovati izzive vsake stranke.

VEČ O NAS
image-2-red.png
Izobraževanja

S pomočjo priznanih strokovnjakov izvajamo izobraževanja, seminarje in delavnice, ki udeležencem ponujajo celovit vpogled v teorijo ter poglobljeno razumevanje prakse na področjih gradbeništva, javnih naročil, korporacijskega prava, delovnega prava in drugih. Obiščite stran izobraževalnega središča za več informacij o ponudbi in aktualnih izobraževanjih.

Strokovna posvetovalnica

S članstvom v Strokovni posvetovalnici si zagotovite dostop do bogatega nabora naših znanj in izkušenj, na podlagi katerih vam v obliki strokovnih delavnic in individualnega svetovanja zagotovimo kakovostno, cenovno ugodno in aktualno strokovno svetovanje.

image-3-red.png
Storitve
image-4-red.png
Korporacijsko pravo, javno-zasebna partnerstva

Pravo družb je z ustanavljanjem družb, združitvami in prevzemi, zapletenim upravljanjem, prestrukturiranjem in drugimi vprašanji zahtevno pravno področje, ki zahteva poglobljeno poznavanje predpisov in veliko praktičnih izkušenj. V družbi imamo ustrezno pravno in poslovno znanje, s katerim našim naročnikom zagotovimo najboljše svetovanje in zastopanje na tem področju.

 

Naročnikom svetujemo in jih zastopamo v postopkih ustanavljanja družb, pri prevzemih in statusnih preoblikovanjih, opravljamo skrbne pravne preglede, nudimo pravno strokovno podporo pri sklicu, izvedbah in vodenju skupščin družb, sodelujemo pri spreminjanju ter dopolnjevanju aktov družb (statutov, družbenih pogodb, poslovnikov) ter poskrbimo za sestavo pogodb gospodarskega prava. Delničarje, družbenike ter člane organov vodenja in nadzora zastopamo pri uveljavljanju njihovih interesov in korporacijskih pravic v razmerju do družbe.

 

Na področju javno-zasebnega partnerstva je pomembno natančno poznavanje postopkovnih in vsebinskih pravil, ki omejujejo javne subjekte. S svojimi izkušnjami svetujemo vsem udeležencem pri izvedbi postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva, kjer je potrebno pripraviti vsebino razpisa, razpisno dokumentacijo, pogodbe in druge dokumente za izvedbo postopka, poskrbimo za rešitve v fazi financiranja ter fazi izvedbe projekta.

Korporacijsko pravo, javno-zasebna partnerstva
Javno naročanje
Varstvo osebnih podatkov - GDPR
Okoljsko pravo
Črpanje EU sredstev
Nepremičnine

Nepremičninsko posredovanje

Izpolnjujemo vse pogoje iz zakona o nepremičninskem posredovanju in zaposlujemo nepremičninske posrednike z državno licenco.

Gradbeni inženiring in gradbeni nadzor

Izvajamo storitve inženiringa, ki zajemajo zlasti pridobivanje projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo objektov, nadzor pri nizkih in visokih gradnjah ter pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Cenitve nepremičnin in izvedeništvo

Za naročnike opravljamo cenitve vseh nepremičnin ter jim svetujemo pri nakupu in prodaji nepremičnin.

Na področju javnega naročanja sodelujemo z JNP d.o.o. - strokovnim javno-naročniškim spletnim portalom JNP (www.jnp.si), ki ga ureja in »poganja« Odvetniška družba Neffat (www.neffat.si):

za uporabnika spremlja določitve organov in stališča institucij, izlušči njihovo bistvo skozi odgovor na odprto strokovno vprašanje: občuten prihranek časa,

uporabnike informira o razvoju prakse in stroke javnega naročanja v Sloveniji, EU in svetu: vse na enem mestu,

uporabnikom omogoča komunikacijo, izmenjavo stališč, izkušenj in rešitev z drugimi uporabniki spletnega portala JNP: izmenjevalnica izkušenj – IZI,

omogoča dostop do vseh predpisov s področja javnega naročanja,

tedensko prek newsletterja obvešča o novostih na portalu in organizira (tudi digitalno) druženje uporabnikov z izmenjavo izkušenj s področja javnih naročil«.

Prijavite se na prejemanje obvestil Nebre
Bodite na tekočem z aktualnimi izobraževanji, delavnicami in seminarji ter prejmite koristna obvestila o naših storitvah in ponudbi.
* Obvezno polje.