Napovedujemo
Prekrški v zvezi z drobljenjem javnih naročil ...
Javni naročnik ne sme razdeliti javnega ...

Datum: 15.11.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Gradbeni zakon (GZ-1) - uporaba v praksi ...
Na seminarju bo predstavljen Gradbeni z ...

Datum: 09.11.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Vse o zagotovljenih sredstvih v povezavi s povišanjem cen pri javnih naročilih ...
Poviševanje cen na večini področij na ...

Datum: 27.10.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Aktualno o stanju in problematiki obveznega pokojninskega in invalidskega zavaro ...
Področje pokojninskega in invalidskega ...

Datum: 26.10.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Dovoljenja za legalizacijo, uporabo in gradnjo objektov po novem Gradbenem zakon ...
Novi Gradbeni zakon (GZ-1) na področju ...

Datum: 20.10.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Podzakonski predpisi izdani na podlagi novega Gradbenega zakona (GZ-1) - Uredba ...
Sprejetje novega Gradbenega zakona (GZ- ...

Datum: 13.10.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Cenovne klavzule pri gradbeni pogodbi ...
Obligacijski zakonik pozna tri možnosti ...

Datum: 12.10.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Prodaja in nakup podjetij - temelji postopka, ocenjevanja vrednosti, pogodbe in ...
Razmišljate o prodaji ali nakupu delež ...

Datum: 06.10.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Nova ureditev prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijskimi gospodar ...
Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih ...

Datum: 05.10.2022
Več informacij
Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z novim gradbenim zakonom (G ...
Nova gradbena zakonodaja je pričela ve ...

Datum: 04.10.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Arhiv
Novela Stanovanjskega zakona ...
Na seminarju bo predstavljena novela Sta ...

Datum: 29.09.2022
Začetek: 09:00
Več informacij
Aktualna sodna praksa v povezavi s pravnim varstvom v postopkih javnega naročan ...
Z zadnjo spremembo Zakona o pravnem vars ...

Datum: 28.09.2022
Več informacij
Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb, dopustnost z vidika javnega naroča ...
Na seminarju bomo analizirali možnost, ...

Datum: 27.09.2022
Več informacij
Pogodbeno pravo za gospodarske družbe, javne zavode in podjetnike ...
Predstavitev pomembnih (pravnih) vpraša ...

Datum: 21.09.2022
Več informacij
Gradbena pogodba po obligacijskem zakonu in pogodbe po pravilih FIDIC ter posebn ...
Na seminarju bodo predstavljeni najpomem ...

Datum: 20.09.2022
Več informacij
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svet ...
...

Datum: 19.09.2022
Več informacij
Izobraževanje za pridobitev potrdila usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Tridnevno izobraževanje se izvaja v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije večkrat letno. Prijavite se lahko na razpisane termine ali pa vas o novi izvedbi obvestimo.

image-3-1-red.png
image-3-2-red.png
Usposabljanje za pridobitev potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom »Strokovnjak/inja za javna naročila«

Prijavite se lahko na razpisane termine ali pa vas o novi izvedbi obvestimo.

Izobraževanja za člane Inženirske zbornice Slovenije in člane Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Izvajanje izobraževanj, na katerih v dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) in z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) člani zbornic pridobijo kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev in s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.

image-3-3-red.png
image-3-4-red.png
Izobraževanja za revizorje

Izvajanje izobraževanj, ki jih Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev - oznaka B.

Izobraževanja in interne delavnice po naročilu

Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe. Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:

  • urejanje prostora in graditev,
  • javna naročila,
  • korporacijsko pravo,
  • delovno pravo,
  • pravo osebnih podatkov,
  • novi predpisi in zakonodaja
  • in druga.
image-4-red.png
image-5-red.png
Članstvo v strokovni posvetovalnici

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

image-6-red.png
O nas

Nebra d.o.o. redno organizira izvedbe izobraževanj, strokovnih seminarjev in delavnic, skupaj z uglednimi strokovnjaki na različnih področjih, ki prihajajo iz fakultet, ministrstev, inštitutov in drugih ter udeležencem področja celovito predstavijo v teoriji in praksi. Naročnikom nudimo tudi poslovno svetovanje in sodelovanje na področjih korporacijskega prava, javno-zasebnih partnerstev, javnega naročanja, črpanja EU sredstev, varstva osebnih podatkov in drugih, izvajamo storitve nepremičninskega posredovanja, gradbenega inženiringa in gradbenega nadzora ter opravljamo cenitve nepremičnin.

Več o nas
Prijavite se na prejemanje obvestil Nebre
Prijavite se na prejemanje obvestil Nebre
Bodite na tekočem z aktualnimi izobraževanji, delavnicami in seminarji ter prejmite koristna obvestila o naših storitvah in ponudbi.
* Obvezno polje.