Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Knjige iz založbe


20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji

V letu 2017 mineva 20 leto od uveljavitve Zakona o javnih naročilih v Republiki Sloveniji, ki je uvedel javno-naročniške postopke v Republiki Sloveniji. Ob tej priložnosti so vodilni strokovnjaki za to področje v Republiki Sloveniji pripravili prispevke, v katerih obravnavajo področje javnih naročil skozi aktualna vprašanja izvajanja zakona.

Več in naročanje...

Aktualna vprašanja gospodarskega prava

V letu 2017 mineva deseto leto od uveljavitve Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je celovito prenovil do takrat veljavno ureditev prava družb v Sloveniji. Ob tej priložnosti so vodilni pravni strokovnjaki za to področje v Sloveniji pripravili izvirne znanstvene prisoevke, v katerih poglobljeno obravnavajo najaktualnejša vprašanja gospodarskega prava v praksi.

Več in naročanje...

Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov

Nova knjiga se loteva veljavne ureditve sistema plač v javnem sektorju in nekaterih drugih stroškov dela. Le-ti so predmet urejanja delovnih razmerij oziroma pravic zaposlenih v javnem sektroju.

Knjiga je priročnik. Njen namen je predvsem prispevati k praktični in pravilni uporabi posameznih inštitutov, povezanih s stroški dela v javnem sektroju. Praksa namreč kaže, da kljub številnim pojasnilom pristojnih organov in nadzornih institucij proračunski uporabniki ob enakih pravnih podlagah za ves javni sektor posamezne inštitut različno uporabljajo in izvajajo.

Več in naročanje...

STORITVE

Dejavnost gospodarskega svetovanja s poudarkom na individualni obravnavi stranke.

O družbi Nebra d.o.o.

Tradicija odličnosti – stroškovno efektivne storitve in najvišji etični standardi nas vodijo pri izvajanju storitev za stranke od samega začetka delovanja družbe. V zadnjem obdobju smo se lotili tudi založniške dejavnosti predvsem iz vsebin, ki pomenijo dopolnitev k dejavnosti družbe.

Dejavnost gospodarskega svetovanja, s poudarkom na individualni obravnavi vsake stranke, opravljamo že vse od ustanovitve leta 1991. V začetku devetdesetih let smo sodelovali pri izvajanju postopkov lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, pri čemer smo bili aktivni od faze priprave programa preoblikovanja do registracije družb oziroma vpisa preoblikovanja družb v sodni register. Prav tako smo za stranke v okviru preoblikovanja pripravljali vrednotenje nepremičnin in opreme po metodologiji otvoritvene bilance.

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.