Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Na podlagi sklepa Republike Slovenije št. 00713-39/2005/14 z dne 6. 10. 2005 imamo pooblastilo za izvajanje Izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Potrdilo o usposobljenosti potrebujejo vsi, ki kandidirajo oziroma so imenovani v nadzorne svete in upravne odbore družb v lasti ali pod prevladujočim vplivom države. Za pridobitev potrdila je obvezna prisotnost na tridnevnem izobraževanju, ki ga organiziramo večkrat na leto.

Vabimo vas, da se nam pridružite na razpisanih terminih ali nas kontaktirate za dodatne informacije.

Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Na podlagi sklepa Republike Slovenije št. 00713-39/2005/14 z dne 6. 10. 2005 imamo pooblastilo za izvajanje Izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Potrdilo o usposobljenosti potrebujejo vsi, ki kandidirajo oziroma so imenovani v nadzorne svete in upravne odbore družb v lasti ali pod prevladujočim vplivom države. Za pridobitev potrdila je obvezna prisotnost na tridnevnem izobraževanju, ki ga organiziramo večkrat na leto.

Vabimo vas, da se nam pridružite na razpisanih terminih ali nas kontaktirate za dodatne informacije.

Seminarji
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NOVELE ZFPPIPP-H POMEMBNE ZA ČLANE NADZORNIH SVETOV ALI ...
Državni zbor je sprejel spremembe in do ...

Datum: 06.03.2024
Začetek: 08:00
Več informacij
RAZLASTITEV IN OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE V JAVNO KORIST S POUDARKOM NA POSTOP ...
Slušateljem bo na seminarju poleg celot ...

Datum: 19.03.2024
IZS točke: v pridobivanju
ZAPS točke: v pridobivanju
Več informacij
JAVNI ZAVODI - Pravni okvir, uslužbenska razmerja, računovodstvo, nadzori, sis ...
Zaposlene v javnem zavodu vabimo na izob ...

Datum: 21.03.2024
Začetek: 09:00
Več informacij