Usposabljanje za pridobitev potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom »Strokovnjak/inja za javna naročila«

Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika in se umesti v enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji ali Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK).

Program usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije z nazivom »Strokovnjak/inja za javna naročila« ima za temeljni cilj dodatno usposobljenost notranjih sodelavcev naročnikov in ponudnikov na pravnem, ekonomskem in poslovno-organizacijskem področju javnega naročanja.

Štiridnevni program usposabljanja, ki obsega sedem modulov po 5 ur, se izvaja v obliki seminarjev, predavanj, delavnic, diskusij in študij primerov. Predavatelji so strokovnjaki, ki imajo dokumentirane reference s področja javnega naročanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na razpisanih terminih ali nas kontaktirate za dodatne informacije.

Usposabljanje za pridobitev potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom »Strokovnjak/inja za javna naročila«

Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika in se umesti v enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji ali Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK).

Program usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije z nazivom »Strokovnjak/inja za javna naročila« ima za temeljni cilj dodatno usposobljenost notranjih sodelavcev naročnikov in ponudnikov na pravnem, ekonomskem in poslovno-organizacijskem področju javnega naročanja.

Štiridnevni program usposabljanja, ki obsega sedem modulov po 5 ur, se izvaja v obliki seminarjev, predavanj, delavnic, diskusij in študij primerov. Predavatelji so strokovnjaki, ki imajo dokumentirane reference s področja javnega naročanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na razpisanih terminih ali nas kontaktirate za dodatne informacije.

Seminarji
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NOVELE ZFPPIPP-H POMEMBNE ZA ČLANE NADZORNIH SVETOV ALI ...
Državni zbor je sprejel spremembe in do ...

Datum: 06.03.2024
Začetek: 08:00
Več informacij
RAZLASTITEV IN OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE V JAVNO KORIST S POUDARKOM NA POSTOP ...
Slušateljem bo na seminarju poleg celot ...

Datum: 19.03.2024
IZS točke: v pridobivanju
ZAPS točke: v pridobivanju
Več informacij
JAVNI ZAVODI - Pravni okvir, uslužbenska razmerja, računovodstvo, nadzori, sis ...
Zaposlene v javnem zavodu vabimo na izob ...

Datum: 21.03.2024
Začetek: 09:00
Več informacij