Spletni seminar

RAZLASTITEV IN OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE V JAVNO KORIST - POSTOPKI IN NOVEJŠA UPRAVNOSODNA PRAKSA

Vsebina Slušateljem bo na seminarju poleg celotnega poteka postopka razlastitve na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) s posebnostmi, ki jih vsebujejo posamezni posebni zakoni, posebej predstavljen postopek razlastitve na podlagi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Institut razlastitve je v navedenem zakonu predviden kot eden od ukrepov za obnovo in razvoj prizadetih območij države ter preventivni ukrep, s katerimi se bo zagotovila večja varnost pred morebitnimi nadaljnjimi posledicami poplav in plazov na teh območjih. Komu je seminar namenjen? Seminar je predvsem namenjen upravnim delavcem, ki vodijo upravne postopke razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist, občinskim uradnikom, ki za občino kot razlastitveno upravičenko pripravljajo ponudbe in posledično zahteve z dokumentacijo za uvedbo navedenih upravnih postopkov in v njih zastopajo občino, državnim odvetnikom/odvetnicam, ki v navedenih postopkih zastopajo državo kot razlastitveno upravičenko, investitorjem izvedbe načrtovane prostorske ureditve, ki pripravljajo dokumentacijo za navedene upravne postopke, operaterjem oz. upravljavcem gospodarske javne infrastrukture (izvajalcem javne službe oz. investitorjem javne infrastrukture), odvetnikom in drugim osebam, ki v upravnih postopkih razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist zastopajo razlastitvene upravičence ali razlastitvene zavezance ali stranske udeležence, nepremičninskim posrednikom, strokovnim in interesnim združenjem ter posameznikom/posameznicam, ki jih to področje zanima.


Datum: 11.06.2024
Začetek: 09:00
Opis seminarja
Spletni seminar
RAZLASTITEV IN OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE V JAVNO KORIST - POSTOPKI IN NOVEJŠA UPRAVNOSODNA PRAKSA
Vsebina Slušateljem bo na seminarju poleg celotnega poteka postopka razlastitve na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) s posebnostmi, ki jih vsebujejo posamezni posebni zakoni, posebej predstavljen postopek razlastitve na podlagi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Institut razlastitve je v navedenem zakonu predviden kot eden od ukrepov za obnovo in razvoj prizadetih območij države ter preventivni ukrep, s katerimi se bo zagotovila večja varnost pred morebitnimi nadaljnjimi posledicami poplav in plazov na teh območjih. Komu je seminar namenjen? Seminar je predvsem namenjen upravnim delavcem, ki vodijo upravne postopke razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist, občinskim uradnikom, ki za občino kot razlastitveno upravičenko pripravljajo ponudbe in posledično zahteve z dokumentacijo za uvedbo navedenih upravnih postopkov in v njih zastopajo občino, državnim odvetnikom/odvetnicam, ki v navedenih postopkih zastopajo državo kot razlastitveno upravičenko, investitorjem izvedbe načrtovane prostorske ureditve, ki pripravljajo dokumentacijo za navedene upravne postopke, operaterjem oz. upravljavcem gospodarske javne infrastrukture (izvajalcem javne službe oz. investitorjem javne infrastrukture), odvetnikom in drugim osebam, ki v upravnih postopkih razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist zastopajo razlastitvene upravičence ali razlastitvene zavezance ali stranske udeležence, nepremičninskim posrednikom, strokovnim in interesnim združenjem ter posameznikom/posameznicam, ki jih to področje zanima.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Boris Vinski univ. dipl. prav. - Ministrstvo za naravne vire in prostor RS

Termin:

11. 6. 2024

Lokacija:

Spletni seminar-Zoom

Začetek:

09:00

Konec:

11:30

ZAPS točke:

2KT, sklop A

IZS točke:

1 KT iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
185,00 € brez DDV

225,70 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.