Spletni seminar

SPREMEMBE PRI OBRAČUNU PRISPEVKOV V LETU 2024 (TUDI NAPOTENI DELAVCI), PRIPRAVA REK IN POPRAVLJENJE REK OBRAZCEV** OBRAČUN NADOMESTIL PLAČ V BREME OZZ - NOVOSTI V 2024

Na podlagi Zakona o davčnem postopku morajo izplačevalci dohodkov o izplačilu dohodkov poročati na obračunu davčnega odtegljaja (REK-O obrazcu) na katerem opravijo tudi izračun akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Na obračuna prispevkov od plač vpliva tudi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZčMIS-1), ki je bil sprejet marca 2023, v celoti pa se uporablja s 1. 1. 2024. ZČmIS-1 . Z uveljavitvijo ZČmIS-1 se namreč ukinja določba drugega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in se za obdobje od januar 2024 dalje v osnovo za prispevke vedno všteva celotno izplačilo za delo v tujini. Obveznost poročanja je za obdobje od januar dalje 2024 določena tudi za obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju OZP), ki je uveden z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T). Na izobraževanju vas bomo seznanili z zakonskimi novostmi glede OZP in predstavili pravila, ki jih morajo upoštevati delodajalci pri obračunu OZP. Predstavljeni bodo tudi primeri poročanja davčnemu organu na REK-O obrazcu in primeri popravljanja podatkov v primeru napačno obračunanega OZP.. V zvezi z obračunom OZP je pomembno tudi upoštevanje Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin – ZIUZDS ki določa, da če mesečni dohodek zavarovanca, od katerega se odteguje OZP, ne zadostuje za njegovo odtegnitev, OZP za ta mesec pobere ZZZS na podlagi podatka o nezmožnosti odtegnitve za posamezni mesec. O nezmožnosti odtegnitve mora izplačevalec dohodka obvestiti davčni organ. Na obračunavanje prispevkov od plač pomembno vpliva tudi četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2, ki določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 znaša 1.332,57 eur Na izobraževanju vas bomo opozorili na pravila pri izračunu prispevkov in predstavili primere popravljanja napačnega obračuna prispevkov od najnižje osnove. Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), Uradni list RS št. 136/2023 prinaša novosti na področju obračunov nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za januar 2024 in nadaljnje mesece. Za leto 2024 se spreminja spodnji limit za obračun nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, izračunani so novi količniki za usklajevanje osnove. Določena je nova višina minimalne osnove za plačilo prispevkov. Prvič bomo na seminarju predstavili novost v zvezi z davčno obravnavo plač napotenih na delo v tujino in druge pomembne spremembe pri obračunu prispevkov v letu 2024. Zaradi uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka se pojavljajo dodatna vprašanja na področju obračuna plač in nadomestil, spremenjene so bile tudi vloge za samostojne podjetnike in vse ostale, ki imajo neposredno izplačilo nadomestil. Komu je seminar namenjen? Seminar je namenjen vsem poslovnim subjektom ter delavcem, ki začasno ali stalno opravljajo storitve za naročnike iz drugih držav članic EU. Obenem je seminar namenjen tudi vsem tujim ponudnikom storitev, ki v RS izvajajo svoje registrirane dejavnosti za slovenske naročnike. Seminar je namenjen tudi za računovodska podjetja, ki za naročnike pripravljajo napotitveno dokumentacijo, vsem, ki vodijo evidence delovnega časa, obračunavajo plače in nadomestila, prispevke za socialno varnost, vlagajo zahtevke za refundacijo nadomestil plač ter tistim, ki vodijo računovodstvo samostojnim zavezancem.


Datum: 28.03.2024
Začetek: 10:00
Prijavi se
Opis seminarja
Spletni seminar
SPREMEMBE PRI OBRAČUNU PRISPEVKOV V LETU 2024 (TUDI NAPOTENI DELAVCI), PRIPRAVA REK IN POPRAVLJENJE REK OBRAZCEV** OBRAČUN NADOMESTIL PLAČ V BREME OZZ - NOVOSTI V 2024
Na podlagi Zakona o davčnem postopku morajo izplačevalci dohodkov o izplačilu dohodkov poročati na obračunu davčnega odtegljaja (REK-O obrazcu) na katerem opravijo tudi izračun akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Na obračuna prispevkov od plač vpliva tudi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZčMIS-1), ki je bil sprejet marca 2023, v celoti pa se uporablja s 1. 1. 2024. ZČmIS-1 . Z uveljavitvijo ZČmIS-1 se namreč ukinja določba drugega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in se za obdobje od januar 2024 dalje v osnovo za prispevke vedno všteva celotno izplačilo za delo v tujini. Obveznost poročanja je za obdobje od januar dalje 2024 določena tudi za obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju OZP), ki je uveden z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T). Na izobraževanju vas bomo seznanili z zakonskimi novostmi glede OZP in predstavili pravila, ki jih morajo upoštevati delodajalci pri obračunu OZP. Predstavljeni bodo tudi primeri poročanja davčnemu organu na REK-O obrazcu in primeri popravljanja podatkov v primeru napačno obračunanega OZP.. V zvezi z obračunom OZP je pomembno tudi upoštevanje Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin – ZIUZDS ki določa, da če mesečni dohodek zavarovanca, od katerega se odteguje OZP, ne zadostuje za njegovo odtegnitev, OZP za ta mesec pobere ZZZS na podlagi podatka o nezmožnosti odtegnitve za posamezni mesec. O nezmožnosti odtegnitve mora izplačevalec dohodka obvestiti davčni organ. Na obračunavanje prispevkov od plač pomembno vpliva tudi četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2, ki določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 znaša 1.332,57 eur Na izobraževanju vas bomo opozorili na pravila pri izračunu prispevkov in predstavili primere popravljanja napačnega obračuna prispevkov od najnižje osnove. Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), Uradni list RS št. 136/2023 prinaša novosti na področju obračunov nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za januar 2024 in nadaljnje mesece. Za leto 2024 se spreminja spodnji limit za obračun nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, izračunani so novi količniki za usklajevanje osnove. Določena je nova višina minimalne osnove za plačilo prispevkov. Prvič bomo na seminarju predstavili novost v zvezi z davčno obravnavo plač napotenih na delo v tujino in druge pomembne spremembe pri obračunu prispevkov v letu 2024. Zaradi uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka se pojavljajo dodatna vprašanja na področju obračuna plač in nadomestil, spremenjene so bile tudi vloge za samostojne podjetnike in vse ostale, ki imajo neposredno izplačilo nadomestil. Komu je seminar namenjen? Seminar je namenjen vsem poslovnim subjektom ter delavcem, ki začasno ali stalno opravljajo storitve za naročnike iz drugih držav članic EU. Obenem je seminar namenjen tudi vsem tujim ponudnikom storitev, ki v RS izvajajo svoje registrirane dejavnosti za slovenske naročnike. Seminar je namenjen tudi za računovodska podjetja, ki za naročnike pripravljajo napotitveno dokumentacijo, vsem, ki vodijo evidence delovnega časa, obračunavajo plače in nadomestila, prispevke za socialno varnost, vlagajo zahtevke za refundacijo nadomestil plač ter tistim, ki vodijo računovodstvo samostojnim zavezancem.
Prijavi se
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Dušanka UHAN in mag. Martina COPOT

Termin:

28. 3. 2024

Lokacija:

Spletni seminar-Zoom

Prijavi se
Začetek:

10:00

Kotizacija za cel seminar:
190,00 € brez DDV

231,80 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.