Spletni seminar

VRSTE OBJEKTOV IN VRSTE GRADENJ PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1)

S pomočjo priznanih predavateljev z dolgoletnimi izkušnjami bo na seminarju predstavljeno kako se po novem razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje. Gradbeni zakon (GZ-1), ohranja štiri vrste objektov po zahtevnosti gradnje. To so, kot v prejšnji ureditvi po GZ – zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti. Nabori posamezne vrste objektov pa so spremenjeni, kar izhaja iz nove Uredbe o razvrščanju objektov. V uredbi so objekti razvrščeni po zahtevnosti gradnje in klasificirani po namenu uporabe. Ta povezava, razvrstitve objektov po zahtevnosti gradnje in klasifikacije po njihovem namenu, tvori celoto oziroma enovit sistem. Novost v GZ-1 je, še ena vrsta objektov in sicer začasni objekti. Vrste začasnih objektov in pogoji za njihovo postavitev ureja nov Pravilnik o začasnih objektih. Komu je seminar namenjen? Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, predvsem pa projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.


Datum: 09.11.2023
Opis seminarja
Spletni seminar
VRSTE OBJEKTOV IN VRSTE GRADENJ PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1)
S pomočjo priznanih predavateljev z dolgoletnimi izkušnjami bo na seminarju predstavljeno kako se po novem razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje. Gradbeni zakon (GZ-1), ohranja štiri vrste objektov po zahtevnosti gradnje. To so, kot v prejšnji ureditvi po GZ – zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti. Nabori posamezne vrste objektov pa so spremenjeni, kar izhaja iz nove Uredbe o razvrščanju objektov. V uredbi so objekti razvrščeni po zahtevnosti gradnje in klasificirani po namenu uporabe. Ta povezava, razvrstitve objektov po zahtevnosti gradnje in klasifikacije po njihovem namenu, tvori celoto oziroma enovit sistem. Novost v GZ-1 je, še ena vrsta objektov in sicer začasni objekti. Vrste začasnih objektov in pogoji za njihovo postavitev ureja nov Pravilnik o začasnih objektih. Komu je seminar namenjen? Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, predvsem pa projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Gordana Ljubič, Sandi Rutar

Termin:

9. 11. 2023

Lokacija:

aplikacija zoom

ZAPS točke:

3 KT sklop A

IZS točke:

3 KT iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
227,00 € brez DDV

276,94 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.