Spletni seminar

DOVOLJENJA ZA GRADNJO, UPORABO IN LEGALIZACIJO OBJEKTOV PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1)

Gradbeni zakon (GZ-1) na področju dovoljevanja gradenj in uporabe objektov ter legalizacije obstoječih objektov prinaša vrsto vsebinskih in postopkovnih sprememb ter novih rešitev. Cilj teh sprememb je narediti sam postopek izdaje dovoljenj bolj enostaven in pregleden, z jasnimi zahtevami, kaj mora kdo v samem procesu dovoljevanja narediti. Poudarjena je nova vloga upravnega organa pri izdaji gradbenega dovoljenja, integralnega gradbenega dovoljenja in v postopkih legalizacije, v katerih je upravni organ vezan na izdana mnenja. Ta pa morajo biti jasna, strokovna in pravno utemeljena. Predstavljena bo tudi aktualna sodna praksa. Komu je seminar namenjen? Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, povezanimi z graditvijo objektov, predvsem pa projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom ter udeležencem pri graditvi objektov, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov, odvetnikom, upravnim enotam, upravnikom, pravnim službam gospodarskih družb, bank, zavarovalnic.


Datum: 05.10.2023
Opis seminarja
Spletni seminar
DOVOLJENJA ZA GRADNJO, UPORABO IN LEGALIZACIJO OBJEKTOV PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1)
Gradbeni zakon (GZ-1) na področju dovoljevanja gradenj in uporabe objektov ter legalizacije obstoječih objektov prinaša vrsto vsebinskih in postopkovnih sprememb ter novih rešitev. Cilj teh sprememb je narediti sam postopek izdaje dovoljenj bolj enostaven in pregleden, z jasnimi zahtevami, kaj mora kdo v samem procesu dovoljevanja narediti. Poudarjena je nova vloga upravnega organa pri izdaji gradbenega dovoljenja, integralnega gradbenega dovoljenja in v postopkih legalizacije, v katerih je upravni organ vezan na izdana mnenja. Ta pa morajo biti jasna, strokovna in pravno utemeljena. Predstavljena bo tudi aktualna sodna praksa. Komu je seminar namenjen? Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji, povezanimi z graditvijo objektov, predvsem pa projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom ter udeležencem pri graditvi objektov, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov, odvetnikom, upravnim enotam, upravnikom, pravnim službam gospodarskih družb, bank, zavarovalnic.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Gordana Ljubič, Sonja Ristanović

Termin:

5. 10. 2023

Lokacija:

spletna platforma zoom

ZAPS točke:

3 kreditne točke – sklop A

IZS točke:

3 kreditne iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
220,00 € brez DDV

268,40 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.