Posvet v živo

UMEŠČANJE NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIKE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE – PREDSTAVITEV NOVOSTI

Na posvetu bomo predstavili nov Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, problematiko, povezano s prostorskim umeščanjem in pridobivanjem gradbenih dovoljenj za gradnjo proizvodnih naprav, vključno s presojami vplivov na okolje. Predstavljeno bo tudi umeščanje naprav v prostor v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (ZUrep-3), Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) in Gradbenim zakonom (GZ-1). Na posvetu bodo predstavljeni pravni vidiki zavarovanja investicijskih kreditov, namenjenih gradnji naprav, ki izkoriščajo potencial sonca in vetra, kakor tudi dosedanje dobra praksa pri gradnji teh proizvodnih naprav.


Datum: 22.09.2023
Opis seminarja
Posvet v živo
UMEŠČANJE NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIKE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE – PREDSTAVITEV NOVOSTI
Na posvetu bomo predstavili nov Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, problematiko, povezano s prostorskim umeščanjem in pridobivanjem gradbenih dovoljenj za gradnjo proizvodnih naprav, vključno s presojami vplivov na okolje. Predstavljeno bo tudi umeščanje naprav v prostor v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (ZUrep-3), Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) in Gradbenim zakonom (GZ-1). Na posvetu bodo predstavljeni pravni vidiki zavarovanja investicijskih kreditov, namenjenih gradnji naprav, ki izkoriščajo potencial sonca in vetra, kakor tudi dosedanje dobra praksa pri gradnji teh proizvodnih naprav.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

dr. Tanja PUCELJ VIDOVIČ univ. dipl. prav. Georgi BANGIEV generalni direktor; Direktorat za prostor in graditev, Ministrstvo za naravne vire in prostor Gordana LJUBIČ univ. dipl. prav., Planera d.o.o. Margita ŽABERL, GIGA-R d.o.o. dr. Renato VRENČUR Pravna fakulteta Univerze v Mariboru Gregor Novak, SONCE energija d.o.o.

Termin:

22. 9. 2023

Lokacija:

City hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana

ZAPS točke:

3 kreditne točke – sklop A

IZS točke:

3 kreditne iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
260,00 € brez DDV

317,20 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.