Spletni seminar

VRSTE OBJEKTOV IN VRSTE GRADENJ PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1) Uporaba Uredbe o razvrščanju objektov in Tehnične smernice TSG-V-006:2022 ter Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Pripravili smo spletni seminar na katerem bodo predstavljene vrste objektov in vrste gradenj po novem Gradbenem zakonu (GZ-1), s poudarkom na novostih in spremembah v primerjavi s prejšnjim zakonom (GZ). Prav tako bo pojasnjena uporaba dveh najpomembnejših podzakonskih predpisom - nove Uredbe o razvrščanju objektov skupaj s Tehnično smernico TSG-V-006:2022 in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, v povezavi z vrstami objektov glede na zahtevnost gradnje in njihov namen ter z vrstami gradenj. Pojasnjena bo tudi uporaba velikega števila novih obrazcev na področju graditve objektov, vse z namenom poenotenja in poenostavitve posameznih ravnaj in postopanj državnih organov ter udeležencev pri graditvi objektov.


Datum: 30.05.2023
Opis seminarja
Spletni seminar
VRSTE OBJEKTOV IN VRSTE GRADENJ PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1) Uporaba Uredbe o razvrščanju objektov in Tehnične smernice TSG-V-006:2022 ter Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
Pripravili smo spletni seminar na katerem bodo predstavljene vrste objektov in vrste gradenj po novem Gradbenem zakonu (GZ-1), s poudarkom na novostih in spremembah v primerjavi s prejšnjim zakonom (GZ). Prav tako bo pojasnjena uporaba dveh najpomembnejših podzakonskih predpisom - nove Uredbe o razvrščanju objektov skupaj s Tehnično smernico TSG-V-006:2022 in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, v povezavi z vrstami objektov glede na zahtevnost gradnje in njihov namen ter z vrstami gradenj. Pojasnjena bo tudi uporaba velikega števila novih obrazcev na področju graditve objektov, vse z namenom poenotenja in poenostavitve posameznih ravnaj in postopanj državnih organov ter udeležencev pri graditvi objektov.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Gordana LJUBIČ, univ. dipl. prav., Planera d.o.o., Sandi RUTAR, univ. dipl. inž. arh Ministrstvo za naravne vire in prostor

Termin:

30. 5. 2023

Lokacija:

spletna platforma zoom

ZAPS točke:

3 KT sklop A

IZS točke:

3 KT iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
198,00 € brez DDV

241,56 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.