Spletni seminar

PROBLEMATIKA EVIDENTIRANJA STVARNIH PRAVIC IN GRADBENE PARCELE PO NOVI ZAKONODAJI O KATASTRU IN ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

Seminar je namenjen predstavitvi in komentiranju zelo aktualne problematike evidentiranja območij stvarnih pravic v katastru nepremični, kakor tudi določanju gradbenih parcel ter njihovemu vpisovanju v kataster nepremičnin. Zakonski okvir za to predstavljata Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki sta se pričela uporabljati v letu 2022. Predavatelja bosta združila geodetske in civilnopravne vidike obravnavane problematike ter opozorila na določene nejasnosti oz. na pravilno razumevanje teh novih institutov v sistemu nepremičninskega stvarnega prave.


Datum: 22.03.2023
Opis seminarja
Spletni seminar
PROBLEMATIKA EVIDENTIRANJA STVARNIH PRAVIC IN GRADBENE PARCELE PO NOVI ZAKONODAJI O KATASTRU IN ZAKONA O UREJANJU PROSTORA
Seminar je namenjen predstavitvi in komentiranju zelo aktualne problematike evidentiranja območij stvarnih pravic v katastru nepremični, kakor tudi določanju gradbenih parcel ter njihovemu vpisovanju v kataster nepremičnin. Zakonski okvir za to predstavljata Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki sta se pričela uporabljati v letu 2022. Predavatelja bosta združila geodetske in civilnopravne vidike obravnavane problematike ter opozorila na določene nejasnosti oz. na pravilno razumevanje teh novih institutov v sistemu nepremičninskega stvarnega prave.
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

prof. dr. Renato VRENČUR Pravna fakulteta v Mariboru, mag. Marijana VUGRIN DIGI DATA d.o.o.

Termin:

22. 3. 2023

Lokacija:

Zoom

ZAPS točke:

3 KT sklop B

IZS točke:

3 KT iz izbirnih vsebin

Kotizacija za cel seminar:
198,00 € brez DDV

241,56 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.