Spletni seminar

Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

V skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Na seminarju bo predstavljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in specialni zakoni, ki urejajo navedeno področje v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki se glede postopkov razlastitve uporablja subsidiarno. Slušateljem bo na seminarju poleg celotnega poteka postopka razlastitve, kot tudi postopka omejitve lastninske pravice z vsemi posebnostmi, ki jih vsebujejo posamezni specialni zakoni, predstavljena tudi relevantna sodna praksa s tega področja.


Datum: 15.02.2023
Začetek: 09:00
Prijavi se
Opis seminarja
Spletni seminar
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist
V skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Na seminarju bo predstavljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in specialni zakoni, ki urejajo navedeno področje v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki se glede postopkov razlastitve uporablja subsidiarno. Slušateljem bo na seminarju poleg celotnega poteka postopka razlastitve, kot tudi postopka omejitve lastninske pravice z vsemi posebnostmi, ki jih vsebujejo posamezni specialni zakoni, predstavljena tudi relevantna sodna praksa s tega področja.
Prijavi se
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Boris Vinski, prof. dr. Renato Vrenčur

Termin:

15. 2. 2023

Lokacija:

Spletna platforma ZOOM

Prijavi se
Začetek:

09:00

Kotizacija za cel seminar:
198,00 € brez DDV

241,56 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.