Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno, še posebej v času, ko se pripravljajo spremembe in po sprejetju le teh. 29. 11. 2019 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je bil 12. 12. 2019 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in je stopil v veljavo s  1.1.2020. Bistvene novosti so na področju odmernega odstotka in dvojnega statusa. Odmerni odstotek se zvišuje za oba spola, za moške postopno v šestih letih. Uvaja pa se tudi odmerni odstotek za otroke, ki pripada tako pri starostni, predčasni in invalidski pokojnini. S temi spremembami, ki veljajo za nove upokojence, se zagotavljajo bolj dostojne pokojnine. Pri dvojnem statusu se zvišuje del pokojnine za prva tri leta prejemanja iz 20 na 40 %, uvaja pa se sorazmerni del dela pokojnine tudi pri delni pokojnini in ponovnem vstopu v zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

V ZPIZ-2G so še druge spremembe tako na področju obveznega, poklicnega in dodatnega zavarovanja. Pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pomembna tudi primerjava med spoloma in uvajanje enakosti s sprejetjem ZPIZ-2 in sedaj ZPIZ-2G, tako na področju pogojev kot tudi odmere pokojnine. Pomembni so tudi mednarodni vidiki in pravo EU, saj je čedalje več zavarovancev, ki svojo delovno aktivnost izvajajo v več državah, tako znotraj EU kot tudi širše.

 

Marijan Papež, generalni direktor, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je na seminarju predstavil naslednje tematike:

 

1. STANJE OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

2. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)

- Odmerni odstotek (postopna izenačitev za oba spola)

- Odmerni odstotek za otroke

- Spodbude za daljše delo (20 % ali 40 %, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa)

- Vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine

- Pravica do vdovske in družinske pokojnine

- Usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov

- Dokup dobe

3. INVALIDSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do invalidske pokojnine (pogoji in odmera)

- Pravice iz invalidskega zavarovanja

 

 

 

 

Cena za izvod:
20,00 € brez DDV
24,40 € z DDV

Naročilo

Podatki o plačniku:


Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

21.04. 2021
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

13.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Kako vpeljemo učinkovit program skladnega poslovanja

spletna platforma Zoom

Več

08.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

Spletna platforma Zoom

Več

07.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - implementacija delničarske direktive

spletna platforma Zoom

Več

17.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Posebnosti izvajanja javnih naročil v času epidemije

spletna platforma Zoom

Več

16.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Upravno in sodno urejanje mej zemljiških parcel

spletna platforma Zoom

Več

11.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Črpanje evropskih sredstev - priprava investicijske dokumentacije

Spletna platforma Zoom

Več

10.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Postopek osebnega stečaja

spletna platforma Zoom

Več

09.03. 2021
Pomen, vloga in odgovornost revizijskih komisij v gospodarskih družbah

spletna platforma Zoom

Več

04.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Posebne gradbene uzance 2020

Spletna platforma Zoom

Več

03.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Izvajanje Gradbenega zakona s poudarkom na javnih cestah

spletna platforma Zoom

Več

02.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Odškodninska odgovornost občine za sprejeti občinski prostorski načrt (OPN)

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.