Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno, še posebej v času, ko se pripravljajo spremembe in po sprejetju le teh. 29. 11. 2019 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je bil 12. 12. 2019 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in je stopil v veljavo s  1.1.2020. Bistvene novosti so na področju odmernega odstotka in dvojnega statusa. Odmerni odstotek se zvišuje za oba spola, za moške postopno v šestih letih. Uvaja pa se tudi odmerni odstotek za otroke, ki pripada tako pri starostni, predčasni in invalidski pokojnini. S temi spremembami, ki veljajo za nove upokojence, se zagotavljajo bolj dostojne pokojnine. Pri dvojnem statusu se zvišuje del pokojnine za prva tri leta prejemanja iz 20 na 40 %, uvaja pa se sorazmerni del dela pokojnine tudi pri delni pokojnini in ponovnem vstopu v zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

V ZPIZ-2G so še druge spremembe tako na področju obveznega, poklicnega in dodatnega zavarovanja. Pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pomembna tudi primerjava med spoloma in uvajanje enakosti s sprejetjem ZPIZ-2 in sedaj ZPIZ-2G, tako na področju pogojev kot tudi odmere pokojnine. Pomembni so tudi mednarodni vidiki in pravo EU, saj je čedalje več zavarovancev, ki svojo delovno aktivnost izvajajo v več državah, tako znotraj EU kot tudi širše.

 

Marijan Papež, generalni direktor, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je na seminarju predstavil naslednje tematike:

 

1. STANJE OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

2. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)

- Odmerni odstotek (postopna izenačitev za oba spola)

- Odmerni odstotek za otroke

- Spodbude za daljše delo (20 % ali 40 %, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa)

- Vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine

- Pravica do vdovske in družinske pokojnine

- Usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov

- Dokup dobe

3. INVALIDSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do invalidske pokojnine (pogoji in odmera)

- Pravice iz invalidskega zavarovanja

 

 

 

 

Cena za izvod:
20,00 € brez DDV
24,40 € z DDV

Naročilo

Podatki o plačniku:


Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

08.06. 2021
SPLETNI SEMINAR Revizijske komisije in revizorji v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

spletna platforma Zoom

Več

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

12.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.