Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno, še posebej v času, ko se pripravljajo spremembe in po sprejetju le teh. 29. 11. 2019 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je bil 12. 12. 2019 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in je stopil v veljavo s  1.1.2020. Bistvene novosti so na področju odmernega odstotka in dvojnega statusa. Odmerni odstotek se zvišuje za oba spola, za moške postopno v šestih letih. Uvaja pa se tudi odmerni odstotek za otroke, ki pripada tako pri starostni, predčasni in invalidski pokojnini. S temi spremembami, ki veljajo za nove upokojence, se zagotavljajo bolj dostojne pokojnine. Pri dvojnem statusu se zvišuje del pokojnine za prva tri leta prejemanja iz 20 na 40 %, uvaja pa se sorazmerni del dela pokojnine tudi pri delni pokojnini in ponovnem vstopu v zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

V ZPIZ-2G so še druge spremembe tako na področju obveznega, poklicnega in dodatnega zavarovanja. Pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pomembna tudi primerjava med spoloma in uvajanje enakosti s sprejetjem ZPIZ-2 in sedaj ZPIZ-2G, tako na področju pogojev kot tudi odmere pokojnine. Pomembni so tudi mednarodni vidiki in pravo EU, saj je čedalje več zavarovancev, ki svojo delovno aktivnost izvajajo v več državah, tako znotraj EU kot tudi širše.

 

Marijan Papež, generalni direktor, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je na seminarju predstavil naslednje tematike:

 

1. STANJE OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

2. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)

- Odmerni odstotek (postopna izenačitev za oba spola)

- Odmerni odstotek za otroke

- Spodbude za daljše delo (20 % ali 40 %, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa)

- Vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine

- Pravica do vdovske in družinske pokojnine

- Usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov

- Dokup dobe

3. INVALIDSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do invalidske pokojnine (pogoji in odmera)

- Pravice iz invalidskega zavarovanja

 

 

 

 

Cena za izvod:
20,00 € brez DDV
24,40 € z DDV

Naročilo

Podatki o plačniku:


Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

25.11. 2020
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

12.11. 2020
Graditev objektov: Kako izpeljati gradnjo v zadovoljstvo vseh udeležencev

City Hotel Ljubljana

Več

10.11. 2020
Zavarovanje plačil v poslovni in sodni praksi

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

29.10. 2020
SPLETNI SEMINAR: Upravljanje operativnih tveganj

spletna platforma Zoom

Več

27.10. 2020
Javno-zasebna partnerstva

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

27.10. 2020
SPLETNI SEMINAR: Medicinsko pravo v luči izrednih razmer

spletni seminar

Več

21.10. 2020
Elektronsko javno naročanje

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

21.10. 2020
SPLETNI SEMINAR Ločeno evidentiranje dejavnosti v zdravstvu

Spletna platforma ZOOM

Več

20.10. 2020
SPLETNI SEMINAR Pravni vidiki forenzičnih postopkov v razmerju do posameznikove pravice do zasebnosti s primeri iz prakse

Spletna platforma ZOOM

Več

14.10. 2020
Aktualna vprašanja lastninske pravice na nepremičninah

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

13.10. 2020
Vrste objektov in vrste gradenj po novem Gradbenem zakonu

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

08.10. 2020
Pravni in davčni vidiki leasinških in faktorinških poslov

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

07.10. 2020
Pregled najpomembnejših institutov delovnega prava

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

24.09. 2020
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.