Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno, še posebej v času, ko se pripravljajo spremembe in po sprejetju le teh. 29. 11. 2019 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je bil 12. 12. 2019 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in je stopil v veljavo s  1.1.2020. Bistvene novosti so na področju odmernega odstotka in dvojnega statusa. Odmerni odstotek se zvišuje za oba spola, za moške postopno v šestih letih. Uvaja pa se tudi odmerni odstotek za otroke, ki pripada tako pri starostni, predčasni in invalidski pokojnini. S temi spremembami, ki veljajo za nove upokojence, se zagotavljajo bolj dostojne pokojnine. Pri dvojnem statusu se zvišuje del pokojnine za prva tri leta prejemanja iz 20 na 40 %, uvaja pa se sorazmerni del dela pokojnine tudi pri delni pokojnini in ponovnem vstopu v zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

V ZPIZ-2G so še druge spremembe tako na področju obveznega, poklicnega in dodatnega zavarovanja. Pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pomembna tudi primerjava med spoloma in uvajanje enakosti s sprejetjem ZPIZ-2 in sedaj ZPIZ-2G, tako na področju pogojev kot tudi odmere pokojnine. Pomembni so tudi mednarodni vidiki in pravo EU, saj je čedalje več zavarovancev, ki svojo delovno aktivnost izvajajo v več državah, tako znotraj EU kot tudi širše.

 

Marijan Papež, generalni direktor, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je na seminarju predstavil naslednje tematike:

 

1. STANJE OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

2. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)

- Odmerni odstotek (postopna izenačitev za oba spola)

- Odmerni odstotek za otroke

- Spodbude za daljše delo (20 % ali 40 %, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa)

- Vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine

- Pravica do vdovske in družinske pokojnine

- Usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov

- Dokup dobe

3. INVALIDSKO ZAVAROVANJE IN SPREMEMBE, KI SO ZAČELE VELJATI S 1.1.2020

- Pravica do invalidske pokojnine (pogoji in odmera)

- Pravice iz invalidskega zavarovanja

 

 

 

 

Cena za izvod:
20,00 € brez DDV
24,40 € z DDV

Naročilo

Podatki o plačniku:


Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

03.02. 2022
Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb in dopustnost z vidika javnega naročanja

spletna platforma Zoom

Več

25.01. 2022
Odškodninska odgovornost za kršitve določb GDPR

spletna platforma Zoom

Več

20.01. 2022
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

spletna platforma Zoom

Več

14.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

02.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Predstavitev razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

spletna platforma Zoom

Več

01.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore po novem

spletna platforma Zoom

Več

30.11. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.