Predvidena izobraževanja za leto 2021

 

Spoštovani,

Radi bi vas seznanili, da smo z namenom, da boste lahko planirali delo in vaše izobraževalne programe, pripravili seznam izobraževanj, ki ga pošiljamo v nadaljevanju.

Izobraževanja bomo izvajali glede na epidemiološko situacijo, tudi spletno in posebej za posamezne naročnike (družbe, zavode...) po predhodnem dogovoru.

Več informacij dobite na spletni strani www.nebra.si/izobrazevanja,
e-naslovu nebra@nebra.si, ali tel. št. 01 300 00 60 ter 031 662 193.
 
 
Pripravljeni programi: www.nebra.si/izobrazevanja
 
 
Predvidena izobraževanja za prvo polletje 2021:
 
1.      Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb
2.      Pravni vidiki forenzičnih postopkov v razmerju do posameznikove pravice do zasebnosti
3.      100 + 1 vprašanje javnega naročanja
4.      Javna naročila – vse novosti in aktualne odločitve ter stališča državnih organov
5.      Priprava zaključnih računov občin
6.      Nov zakon o varstvu osebnih podatkov
1.      Ločeno evidentiranje dejavnosti v zdravstvu
2.      Normativna izhodišča za opravljanje zdravstvene dejavnosti in zdravniške službe v izrednih razmerah
3.      Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
4.      Upravno in sodno urejanje mej zemljiških parcel
5.      Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice
6.      Aktualna vprašanja osebnega stečaja
7.      Pravila sodobnega poslovnega protokola
8.      Mobing in vrste pogodb o zaposlitvi
9.      EU sredstva – pridobivanje sredstev
10.   Razporejanje in organizacija delovnega časa delavcev
11.   Stranke v postopkih dovoljenja gradnje in uporabe objektov
12.   Gradbeni zakon - novela
13.   Upravljanje z vodami
14.   Projektni pogoji v zvezi z gradnjo objektov 
15.   Gradbene uzance
16.   Izvajanje gradbene pogodbe s poudarki na ključnih potrebnih ravnanjih udeležencev pri graditvi z obrazci
17.   FIDIC pogodbe pregled vsebine, predstavitev institutov za vse tipe pogodb, obrazci in oblika
18.   Elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
19.   Prenos infrastrukture na občino na podlagi pogodbe o opremljanju
20.   Javne prodaje
21.   Akreditivi – vsebina, uporabnost
22.   Zavarovanje plačil v poslovni in sodni praksi
23.   Davčni vidiki prenosov nepremičnin, DDV, infrastrukture občina in drugi udeleženci
24.   Prestrukturiranje, prevzemi, zagotavljanje likvidnosti
25.   Poslovanje gospodarskih družb
26.   Statusne in druge spremembe v gospodarskih družbah in njihove posledice
27.   Revizijska komisija po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonu o revidiranju (ZRev-2) ter odškodninska odgovornost
28.   Subjekti javnega interesa – SJI po Zakonu o revidiranju (ZRev-2)
29.   Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
30.   Nefinančno poročanje
31.   Kako ustaviti notranje prevare

 

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

06.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

spletna platforma Zoom

Več

04.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

22.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Spletna platforma Zoom

Več

21.04. 2021
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

20.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.