Predvidena izobraževanja za leto 2021

 

Spoštovani,

Radi bi vas seznanili, da smo z namenom, da boste lahko planirali delo in vaše izobraževalne programe, pripravili seznam izobraževanj, ki ga pošiljamo v nadaljevanju.

Izobraževanja bomo izvajali glede na epidemiološko situacijo, tudi spletno in posebej za posamezne naročnike (družbe, zavode...) po predhodnem dogovoru.

Več informacij dobite na spletni strani www.nebra.si/izobrazevanja,
e-naslovu nebra@nebra.si, ali tel. št. 01 300 00 60 ter 031 662 193.
 
 
Pripravljeni programi: www.nebra.si/izobrazevanja
 
 
Predvidena izobraževanja za prvo polletje 2021:
 
1.      Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb
2.      Pravni vidiki forenzičnih postopkov v razmerju do posameznikove pravice do zasebnosti
3.      100 + 1 vprašanje javnega naročanja
4.      Javna naročila – vse novosti in aktualne odločitve ter stališča državnih organov
5.      Priprava zaključnih računov občin
6.      Nov zakon o varstvu osebnih podatkov
1.      Ločeno evidentiranje dejavnosti v zdravstvu
2.      Normativna izhodišča za opravljanje zdravstvene dejavnosti in zdravniške službe v izrednih razmerah
3.      Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
4.      Upravno in sodno urejanje mej zemljiških parcel
5.      Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice
6.      Aktualna vprašanja osebnega stečaja
7.      Pravila sodobnega poslovnega protokola
8.      Mobing in vrste pogodb o zaposlitvi
9.      EU sredstva – pridobivanje sredstev
10.   Razporejanje in organizacija delovnega časa delavcev
11.   Stranke v postopkih dovoljenja gradnje in uporabe objektov
12.   Gradbeni zakon - novela
13.   Upravljanje z vodami
14.   Projektni pogoji v zvezi z gradnjo objektov 
15.   Gradbene uzance
16.   Izvajanje gradbene pogodbe s poudarki na ključnih potrebnih ravnanjih udeležencev pri graditvi z obrazci
17.   FIDIC pogodbe pregled vsebine, predstavitev institutov za vse tipe pogodb, obrazci in oblika
18.   Elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
19.   Prenos infrastrukture na občino na podlagi pogodbe o opremljanju
20.   Javne prodaje
21.   Akreditivi – vsebina, uporabnost
22.   Zavarovanje plačil v poslovni in sodni praksi
23.   Davčni vidiki prenosov nepremičnin, DDV, infrastrukture občina in drugi udeleženci
24.   Prestrukturiranje, prevzemi, zagotavljanje likvidnosti
25.   Poslovanje gospodarskih družb
26.   Statusne in druge spremembe v gospodarskih družbah in njihove posledice
27.   Revizijska komisija po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonu o revidiranju (ZRev-2) ter odškodninska odgovornost
28.   Subjekti javnega interesa – SJI po Zakonu o revidiranju (ZRev-2)
29.   Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
30.   Nefinančno poročanje
31.   Kako ustaviti notranje prevare

 

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

11.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

spletna platforma Zoom

Več

10.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

spletna platforma Zoom

Več

09.11. 2021
Prostorsko informacijski sistem ter uporaba avdio video tehnik v postopkih GZ-1 in ZUreP-3

spletna platforma Zoom

Več

21.10. 2021
Lokacijska preveritev

spletna platforma Zoom

Več

20.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Spremembe cen pri gradbeni pogodbi in javne omejitve

spletna platforma Zoom

Več

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

14.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Energetski objekti: Izvajanje Gradbenega zakona (GZ) s podzakonskimi predpisi

spletna platforma Zoom

Več

13.10. 2021
Nov način odmere komunalnega prispevka v Zakonu o urejanju prostora

spletna platforma Zoom

Več

07.10. 2021
Ukrepi zemljiške politike

spletna platforma Zoom

Več

30.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Vloga in pomen revizijskih komisij

spletna platforma Zoom

Več

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

28.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.