Pooblaščenec za skladnost - skladnost poslovanja v korporativni praksi

Predavatelji:
dr. Urška Kežmah,
odvetnica in predavateljica na Pravni fakulteti v Mariboru

Termin: 09.06.2022

Trajanje: od 9. ure do 12. ure

Lokacija: Spletna platforma ZOOM

Pričetek: 09.06.2022 od 9. ure

Kotizacija za cel seminar:
220,00 € brez DDV
268,40 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Skladnost poslovanja (ang. Compliance) je panoga, ki dobiva v zadnjem času vidno mesto v korporativni praksi. V tujini, zlasti v ZDA, skoraj ni podjetja, ki ne bi imelo imenovanega pooblaščenca za skladnost (ang. compliance officer) ali vsaj strokovnjaka, ki je zadolžen za skladnost poslovanja v podjetju.

 

Zavezanost  k poslovni etiki, t.j. k sprejemu etičnega kodeksa, upoštevanje etičnih vidikov pri sprejemanju poslovnih odločitev, prepoznavanje in ukrepanje v primeru zlorab so vidiki skladnosti poslovanja, ki jih bo naslovil naš spletni seminar.

 

V okviru seminarja bodo posebej izpostavljene naloge in pooblastila pooblaščenca za skladnost, priprava in umestitev politike skladnosti v upravljavsko strukturo družbe, priprava in izvajanje programa skladnega poslovanja, načrtovanje in priprava internih aktov za področje skladnosti, pomen in vsebina izjave o neodvisnosti ter dobre prakse na tem področju. Posebna pozornost bo namenjena funkciji pooblaščenca za skladnost, varstvu žvižgačev, pa tudi vlogi  uprave oz. direktorja družbe na področju skladnosti. Seminar po udeležencem ponudil praktične napotke in usmeritve za delo, s prikazom nekaterih najboljših praks in trende v prihodnosti.

 

Poseben poudarek bo namenjen zakonodaji in standardom, ki se uporabljajo na področju skladnosti.

 

Nesporno je, da so podjetja, ki so skladnost poslovanja sprejela kot svojo poslovno usmeritev in načelo na trgu uspešnejša, zlasti pa skladnost krepi vrednost blagovne znamke in ugled podjetja.

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.