Aktualna sodna praksa v povezavi s pravnim varstvom v postopkih javnega naročanja ter aktualni problemi iz prakse

Predavatelji:
mag. Uroš Škufca,
Samo Červek

Termin: 28.09.2022

Trajanje: 9. uri 13. ure

Lokacija: City Hotel - dvorana TY, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana

Pričetek: 28.09.2022 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
200,00 € brez DDV
244,00 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Z zadnjo spremembo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) je Republika Slovenija uredila sodno varstvo v postopkih javnega naročanja. Rezultat uvedbe efektivnega sodnega varstva v obliki sodnega postopka pred upravnim sodiščem je vzpostavitev sodne prakse na področju javnega naročanja. Na seminarju bo predstavljena pomembnejša sodna praksa, ki izhaja iz sodnega varstva oziroma prakse upravnega sodišča.

 

Epidemija Covid-19 je povzročila motnje v ustaljenih postopkih dobavnih verig blaga in storitev, pravo cenovno in preskrbno krizo pa je povzročila vojna v Ukrajini, ki vpliva na svetovne cene na različnih področjih: začelo se je z energetsko krizo (cene elektrike in energentov), kar je imelo za posledico bistvene vplive na cene primarnih surovin, od tam naprej pa tudi na sekundarne izdelke. Rezultat vsega navedenega se odraža v inflaciji, kot je v zadnjem času ne pomnimo, posledično pa tudi dvigu cen različnega blaga, težave na področju storitev pa se šele pripravljajo. Posebno zapletena je situacija na področju motenosti preskrbe, saj večina svetovnih proizvajalcev ne more več jamčiti niti cen, še manj pa dobavnih rokov v proizvodnih procesih, kar vpliva tudi na sposobnost ponudnikov, ki ponujajo blago, da bi izpolnili že prevzete pogodbene obveznosti v zahtevanih rokih, oziroma da bi lahko brez izrednih tveganj prevzeli nove pogodbene obveznosti po javnih razpisih. Na seminarju bomo tako osvetlili tematiko, predstavili nekaj možnih pristopov k spremembam pogodbenih določil, ter nakazali na možne rešitve pri pripravi novih javnih naročil, ki bodo kar najbolj uravnotežile tveganja pogodbenih strank.

 

Vprašanja, ki se vedno znova pojavljajo v postopkih oddaje javnih naročil, so vsaj v primeru nastopanja tujih ponudnikov pri oddaji ponudb vedno povezana z dilemo naročnikov, kako vedeti, katero dokazilo in iz katere evidence je ustrezno za dokazovanje posameznih izključitvenih razlogov po ZJN-3. Na seminarju bomo dali odgovor na to, kako najti pravo dokazilo za pravo državo, kdaj pride v poštev (zaprisežena) lastna izjava ter druga vprašanja, povezana s preveritvijo dokazil, ki jih ali bi jih morali predložiti tuji ponudniki.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

16.06. 2022
Prostor in graditev ob začetku uporabe ZUreP-3 in GZ-1 s podzakonskimi predpisi

Spletna platforma ZOOM in CITY HOTEL

Več

15.06. 2022
Nepremičnine v Avstriji

Spletna platforma ZOOM

Več

14.06. 2022
Novela Stanovanjskega zakona

Več

09.06. 2022
Skladnost poslovanja v korporativni praksi

Spletna platforma ZOOM

Več

08.06. 2022
Novi zakon o Katastru nepremičnin in Novela Zakona o zemljiški knjigi

Spletna platforma ZOOM

Več

02.06. 2022
Davčne spremembe v letu 2022 ter odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme

Spletna platforma ZOOM

Več

01.06. 2022
Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb, dopustnost z vidika javnega naročanja in metodologije določanja razlik v ceni

Spletna platforma ZOOM

Več

26.05. 2022
Aktualna sodna praksa v povezavi s pravnim varstvom v postopkih javnega naročanja ter aktualni problemi iz prakse

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.