Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Predavatelji:
Georgi Bangiev,
mag. Janez Tekavc,
Teja Baloh

Termin: 09.02.2022

Trajanje: ob 9.00 uri do 13.30

Lokacija: Spletna platforma ZOOM

Pričetek: 09.02.2022 ob 9.00 uri

Kotizacija za cel seminar:
245,00 € brez DDV
298,90 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 Na seminarju bo predstavljen novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki je stopil v veljavo 31.12.2021, z njegovo uporabo pa se začne 1.6.2022. Namen novega zakona je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja ZUreP-2 izkazala za potrebna prenove oziroma nadgradnje. Ključne spremembe so na področju prostorskega načrtovanja - projekten pristop, hkratno povezovanje med vsemi strokami, integriranje postopkov celovite presoje vplivov na okolje in priprave prostorskih izvedbenih aktov na državni in lokalni ravni ter ukrepov zemljiške politike z zagotavljanjem finančnih sredstev za ta namen, kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja. 

S seminarjem želimo udeležence seznaniti z vsebino zakona, saj menimo, da je pravočasna seznanitev pomembna za vse, da se lahko pravočasno pripravijo na uporabo zakona.

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke - sklop A.

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

16.06. 2022
Prostor in graditev ob začetku uporabe ZUreP-3 in GZ-1 s podzakonskimi predpisi

Spletna platforma ZOOM in CITY HOTEL

Več

15.06. 2022
Nepremičnine v Avstriji

Spletna platforma ZOOM

Več

14.06. 2022
Novela Stanovanjskega zakona

Več

09.06. 2022
Skladnost poslovanja v korporativni praksi

Spletna platforma ZOOM

Več

08.06. 2022
Novi zakon o Katastru nepremičnin in Novela Zakona o zemljiški knjigi

Spletna platforma ZOOM

Več

02.06. 2022
Davčne spremembe v letu 2022 ter odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme

Spletna platforma ZOOM

Več

01.06. 2022
Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb, dopustnost z vidika javnega naročanja in metodologije določanja razlik v ceni

Spletna platforma ZOOM

Več

26.05. 2022
Aktualna sodna praksa v povezavi s pravnim varstvom v postopkih javnega naročanja ter aktualni problemi iz prakse

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.