Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Predavatelji:
Georgi Bangiev,
mag. Janez Tekavc,
Teja Baloh

Termin: 09.02.2022

Trajanje: ob 9.00 uri do 13.30

Lokacija: Spletna platforma ZOOM

Pričetek: 09.02.2022 ob 9.00 uri

Kotizacija za cel seminar:
245,00 € brez DDV
298,90 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 Na seminarju bo predstavljen novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki je stopil v veljavo 31.12.2021, z njegovo uporabo pa se začne 1.6.2022. Namen novega zakona je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja ZUreP-2 izkazala za potrebna prenove oziroma nadgradnje. Ključne spremembe so na področju prostorskega načrtovanja - projekten pristop, hkratno povezovanje med vsemi strokami, integriranje postopkov celovite presoje vplivov na okolje in priprave prostorskih izvedbenih aktov na državni in lokalni ravni ter ukrepov zemljiške politike z zagotavljanjem finančnih sredstev za ta namen, kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja. 

S seminarjem želimo udeležence seznaniti z vsebino zakona, saj menimo, da je pravočasna seznanitev pomembna za vse, da se lahko pravočasno pripravijo na uporabo zakona.

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke - sklop A.

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

17.05. 2022
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Spletna platforma ZOOM

Več

23.03. 2022
Inšpekcijski nadzor na področju graditve objektov

Spletna platforma ZOOM

Več

09.03. 2022
Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore po novem

Spletna platforma ZOOM

Več

01.03. 2022
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Spletna platforma ZOOM

Več

18.02. 2022
Gospodarski obeti in razvojni izzivi

Spletna platforma ZOOM

Več

17.02. 2022
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

spletna platforma Zoom

Več

15.02. 2022
Vloga in pomen revizijskih komisij z napotki za delo

Spletna platforma ZOOM

Več

10.02. 2022
Novosti zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Spletna platforma ZOOM

Več

09.02. 2022
Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Spletna platforma ZOOM

Več

03.02. 2022
Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb in dopustnost z vidika javnega naročanja

spletna platforma Zoom

Več

02.02. 2022
Davčne spremembe, ki jim bomo priča v letu 2022 in kaj nam prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB)?

Spletna platforma ZOOM

Več

01.02. 2022
Novi Gradbeni zakon (GZ-1)

Spletna platforma ZOOM

Več

26.01. 2022
Delo od doma - kje in kako potegniti ločnico med zasebnim in službenim

Spletna platforma ZOOM

Več

25.01. 2022
Odškodninska odgovornost za kršitve določb GDPR

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.