Novosti zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Predavatelji:
mag. Uroš Škufca - Praetor d.o.o.,
mag. Urška Skok Klima - Ministrstvo za javno upravo

Termin: 10.02.2022

Trajanje: ob 9.00 uri do 12.15

Lokacija: Spletna platforma ZOOM

Pričetek: 10.02.2022 ob 9.00 uri

Kotizacija za cel seminar:
172,00 € brez DDV
209,84 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Prvega januarja 2022 pričnejo veljati spremembe Zakona o javnem naročanju, novela ZJN-3B. Spremembe so praktične narave in bodo pomembno vplivale na obstoječo prakso javnega naročanja.

Verjetno najpomembnejša sprememba je dvig nekaterih mejnih vrednosti za izvedbo posameznih vrst postopkov javnega naročanja. Tu so še nove izjeme, spremembe glede objav, popravki anomalij glede dokazil o nekaznovanosti in korenite spremembe prekrškovnih določb.

Vse navedeno vpliva na načine, na katere ponudniki dokazujejo svojo sposobnost v različnih oblikah: kot partnerji, podizvajalci ter s sklicevanjem na kapacitete tretjih. Naročniki imajo možnost postavljati pogoje za sodelovanje na različne načine.

Na seminarju si bomo podrobneje ogledali navedene spremembe, odprli nekatere dileme ter skušali odgovoriti na praktična vprašanja, povezana z oblikami sodelovanja gospodarskih subjektov z namenom dokazovanja njihove sposobnosti.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B v trajanju 4 ur.

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

17.05. 2022
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Spletna platforma ZOOM

Več

23.03. 2022
Inšpekcijski nadzor na področju graditve objektov

Spletna platforma ZOOM

Več

09.03. 2022
Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore po novem

Spletna platforma ZOOM

Več

01.03. 2022
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Spletna platforma ZOOM

Več

18.02. 2022
Gospodarski obeti in razvojni izzivi

Spletna platforma ZOOM

Več

17.02. 2022
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

spletna platforma Zoom

Več

15.02. 2022
Vloga in pomen revizijskih komisij z napotki za delo

Spletna platforma ZOOM

Več

10.02. 2022
Novosti zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Spletna platforma ZOOM

Več

09.02. 2022
Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

Spletna platforma ZOOM

Več

03.02. 2022
Sprememba cene gradbenih (in drugih) pogodb in dopustnost z vidika javnega naročanja

spletna platforma Zoom

Več

02.02. 2022
Davčne spremembe, ki jim bomo priča v letu 2022 in kaj nam prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB)?

Spletna platforma ZOOM

Več

01.02. 2022
Novi Gradbeni zakon (GZ-1)

Spletna platforma ZOOM

Več

26.01. 2022
Delo od doma - kje in kako potegniti ločnico med zasebnim in službenim

Spletna platforma ZOOM

Več

25.01. 2022
Odškodninska odgovornost za kršitve določb GDPR

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.