SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Zagotavljanje bistvenih zahtev

Predavatelji:
Gordana Ljubič,
Saša Galonja

Termin: 24.11.2021

Trajanje: ob 9. uri do 12. ure

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 24.11.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
167,00 € brez DDV
203,74 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Gradbeni zakon določa, da so bistvene zahteve gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite rabe. Gre za eno od najpomembnejših zahtev, vezanih na gradnjo, oziroma na izvedbo gradbenih in drugih del povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist in odstranitev objekta.

 

Gradbeni zakon (GZ) ureja pogoje za graditev vseh objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. Pogoji se nanašajo tudi na zagotavljanje varnosti objektov, varstvo okolja, spodbujanje trajnostne gradnje, uporabnost, učinkovitost in kakovost objektov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, ki so v zakonu podrobneje opredeljene kot bistvene zahteve, ki jih je v našem gradbenem redu osem. Cela vrsta drugih področnih predpisov prav tako ureja gradnjo posameznih vrst objektov, kot so energetski, cestni, vodni, okoljski, jedrski, šolski, zdravstveni, itd. Ti predpisi določajo večje število podrobnejših pogojev in zahtev, vezanih na posamezno vrsto objekta, njegovo velikost, zmogljivost, zahtevnost ter namen in predvidene vplive. Vse to sodi na področje bistvenih zahtev pri graditvi objektov.

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

 

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke - sklop A.

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

14.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

01.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore po novem

spletna platforma Zoom

Več

30.11. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

25.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novi Zakon o katastru nepremičnin in novela Zakona o zemljiški knjigi

spletna platforma Zoom

Več

24.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Zagotavljanje bistvenih zahtev

spletna platforma Zoom

Več

17.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novela Stanovanjskega zakona

spletna platforma Zoom

Več

16.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Prepoznavanje in preprečevanje nadlegovanja v delovnem okolju (mobing)

spletna platforma Zoom

Več

11.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

spletna platforma Zoom

Več

10.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

spletna platforma Zoom

Več

09.11. 2021
Prostorsko informacijski sistem ter uporaba avdio video tehnik v postopkih GZ-1 in ZUreP-3

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.