SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

Predavatelji:
Dida VOLK - sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Termin: 11.11.2021

Trajanje: ob 9. uri do 11. ure

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 11.11.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
166,00 € brez DDV
202,52 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Upniki se mnogokrat srečujejo z dolžniki, ki so prenesli svoje premoženje na tretje osebe na odplačen ali neodplačen način, vse z namenom, da oškodujejo svoje upnike. V mnogih primerih upniki težko pridejo do podatkov oziroma za takšna dolžnikova dejanja niti ne izvedo. Nekaj novih možnosti nudi bistveno dopolnjena ureditev upnikovega pridobivanja podatkov o dolžniku in njegovem premoženju iz Zakona o izvršbi in zavarovanju. Vsekakor upniki premalokrat uporabijo možnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, urejeno v Obligacijskem zakoniku.

 

Nekoliko drugačna je ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnih postopkih – po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP. Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku nad pravno osebo poznamo že vrsto let in izoblikovala se je tudi obsežna sodna praksa. Novejša sodna praksa služi tudi kot vodilo pravilnega ravnanja pri sklepanju poslov med gospodarskimi subjekti.

Novost je izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja, saj je dolžnik v osebnem stečaju vendarle pod posebnim režimom, zato obstaja večja možnost uspešnega izpodbijanja določenih dolžnikovih pravnih dejanj.

 

Predstavljena bo tudi aktualna sodna praksa, tako glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku, kot najnovejša sodna praksa glede izpodbijanja v stečajnih postopkih, z razlago posameznih zanimivejših odločb.

 

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

14.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

01.12. 2021
SPLETNI SEMINAR Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore po novem

spletna platforma Zoom

Več

30.11. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

25.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novi Zakon o katastru nepremičnin in novela Zakona o zemljiški knjigi

spletna platforma Zoom

Več

24.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Zagotavljanje bistvenih zahtev

spletna platforma Zoom

Več

17.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novela Stanovanjskega zakona

spletna platforma Zoom

Več

16.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Prepoznavanje in preprečevanje nadlegovanja v delovnem okolju (mobing)

spletna platforma Zoom

Več

11.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

spletna platforma Zoom

Več

10.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

spletna platforma Zoom

Več

09.11. 2021
Prostorsko informacijski sistem ter uporaba avdio video tehnik v postopkih GZ-1 in ZUreP-3

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.