SPLETNI SEMINAR Elektronska identiteta, elektronski podpis in ostale storitve zaupanja

Predavatelji:
izr. prof. dr. Petra Ferk - Inštitut za javno zasebno partnerstvo,
dr. Alenka Žužek Nemec - Ministrstvo za javno upravo,
mag. Aleš Pelan - Ministrstvo za javno upravo,
Marjan Antončič - Ainigma d.o.o.,
Nina Pekolj - Inštitut za javno zasebno partnerstvo

Termin: 16.09.2021

Trajanje: ob 9. uri do 12.45

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 16.09.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
190,00 € brez DDV
231,80 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Na seminarju bomo obravnavali normativni okvir elektronske identitete, elektronskega podpisa in ostalih storitev zaupanja, ter posebno pozornost namenili vprašanju, zakaj so visoka raven zanesljivosti identifikacije osebe in kvalificirane storitve zaupanja ključnega pomena za zagotavljanje in dolgoročno ohranjanje integritete, t.j. izvora in celovitosti podatkov v elektronski obliki. Predstavili bomo povezavo med uporabo različnih oblik elektronske identifikacije, avtentikacije, e-podpisa in drugih storitev zaupanja na raven pravne varnosti, ki jo ponudniki spletnih in drugih elektronskih storitev zagotavljajo uporabnikom teh storitev. Ker mora vsaka obdelava podatkov posameznikov v zvezi z njihovo e-identiteto, e-podpisom in drugimi storitvami zaupanja potekati v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, se bomo dotaknili tudi relevantnih področij varstva osebnih podatkov in zagotavljanja informacijske oz. kibernetske varnosti.

 

SEMINAR BO POTEKAL V SPLETNI OBLIKI.

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

11.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

spletna platforma Zoom

Več

10.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

spletna platforma Zoom

Več

09.11. 2021
Prostorsko informacijski sistem ter uporaba avdio video tehnik v postopkih GZ-1 in ZUreP-3

spletna platforma Zoom

Več

21.10. 2021
Lokacijska preveritev

spletna platforma Zoom

Več

20.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Spremembe cen pri gradbeni pogodbi in javne omejitve

spletna platforma Zoom

Več

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

14.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Energetski objekti: Izvajanje Gradbenega zakona (GZ) s podzakonskimi predpisi

spletna platforma Zoom

Več

13.10. 2021
Nov način odmere komunalnega prispevka v Zakonu o urejanju prostora

spletna platforma Zoom

Več

07.10. 2021
Ukrepi zemljiške politike

spletna platforma Zoom

Več

30.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Vloga in pomen revizijskih komisij

spletna platforma Zoom

Več

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

28.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.