SPLETNI SEMINAR Predstavitev razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Predavatelji:
Sibil KLANČAR

Termin: 21.09.2021

Trajanje: ob 9. uri do 11.30

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 21.09.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
208,00 € brez DDV
253,76 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Na izobraževanju bodo predstavljene trenutno razpoložljive razvojne spodbude Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter izvajalskih organizacij in najavljeni razpisi za leto 2021, vključno z ukrepi iz naslova React EU pobude.

 

MGRT upravlja in skupaj z izvajalskimi institucijami izvaja 0,8 mrd EUR nepovratnih sredstev iz kohezijske ovojnice 2014-2020, okoli 50 mio EUR na leto iz nacionalnih, proračunskih virov, v bodoče 427 mio EUR nepovratnih sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost ter 1,3 mrd EUR vredne posojilne in garancijske programe v sodelovanju s SID banko, Slovenskim podjetniškim skladom in Slovenskim regionalno razvojnim skladom.

 

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

11.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

spletna platforma Zoom

Več

10.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

spletna platforma Zoom

Več

09.11. 2021
Prostorsko informacijski sistem ter uporaba avdio video tehnik v postopkih GZ-1 in ZUreP-3

spletna platforma Zoom

Več

21.10. 2021
Lokacijska preveritev

spletna platforma Zoom

Več

20.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Spremembe cen pri gradbeni pogodbi in javne omejitve

spletna platforma Zoom

Več

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

14.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Energetski objekti: Izvajanje Gradbenega zakona (GZ) s podzakonskimi predpisi

spletna platforma Zoom

Več

13.10. 2021
Nov način odmere komunalnega prispevka v Zakonu o urejanju prostora

spletna platforma Zoom

Več

07.10. 2021
Ukrepi zemljiške politike

spletna platforma Zoom

Več

30.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Vloga in pomen revizijskih komisij

spletna platforma Zoom

Več

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

28.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.