SPLETNI SEMINAR Procesne dileme pri vodenju upravnih postopkov

Predavatelji:
Boris Vinski

Termin: 15.06.2021

Trajanje: ob 9. uri do 11.15

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 15.06.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
175,00 € brez DDV
213,50 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Tekom upravnega postopka, v katerem se realizirajo pravice, obveznosti ali pravne koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava, nastajajo različne procesne situacije. Zaradi izvedbe pravilnega in zakonitega postopka morajo uradne osebe, ki te postopke vodijo, poznati pravna pravila, ki jih je potrebno ob takih situacijah uporabiti, saj zaradi  napačnega postopanja lahko pride do kršitev, ki so lahko v škodo tako strankam kot ostalim udeležencem postopka. Tudi zaradi lažjega zavarovanja pravic in pravnih koristi strank in vseh  drugih udeležencev je koristno, da le ti poznajo procesna pravila.

 

Na seminarju bo skozi določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki poleg temeljnih načel ureja vsebino, obliko, čas, kraj, način, namen, zaporedje in učinek dejanj, ki se v tem postopku opravljajo ter skozi upravno sodno prakso predstavljeno, kako naj uradne osebe ravnajo ob določenih procesnih položajih in katera dejanja je v takšnih stanjih potrebno opraviti, da bo postopek izpeljan pravilno in zakonito.

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.