SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

Predavatelji:
mag. Saša Jazbec,
Sibil Klančar

Termin: 12.05.2021

Trajanje: ob 9. uri do 12.15

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 12.05.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
210,00 € brez DDV
256,20 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

V okviru večletnega finančnega okvira EU 2021 – 2027, ki predstavlja dogovor o financiranju ključnih prioritet Evropske unije v sedemletnem obdobju, in Načrta EU za okrevanje in odpornost, usmerjenega v zeleno, digitalizirano, zdravstveno odporno in energetsko učinkovito EU, je za Slovenijo skupno predvidenih 10,5 mrd EUR sredstev, od tega v okviru večletnega finančnega okvira 4,5 mrd EUR (2,9 mrd iz naslova Evropske kohezijske politike in 1,6 mrd iz naslova Skupne kmetijske politike), v okviru Načrta EU za okrevanje pa 2,1 mrd EUR nepovratnih in 3,6 mrd EUR povratnih sredstev. Za del omenjenih nepovratnih sredstev (pribl. 1,6 EUR) Slovenija pripravlja Nacionalni načrt okrevanja in odpornosti, za drugi del (cca. 312 mio EUR), ki izhaja iz mehanizma ReactEU (blažitev COVID-19 krize), bo potrebno dopolniti ukrepe obstoječe finančne perspektive EU, tretji del pa se nanaša na sredstva Sklada za pravični prehod (129 mio EUR ter še dodatna sredstva v okviru kohezijske politike), kjer bodo ukrepi del nove finančne perspektive EU 2021-2027.

 

Poglavitni cilji seminarja:

-  predstaviti veliko sliko ureditve javnih financ, glavne vire financiranja državnega proračuna in evropskih sredstev ter načine razdelitve in glavne namene porabe evropskih milijard;

-  seznaniti se z aktivnostmi, ki jih na področju spodbujanja gospodarstva in odpravljanja posledic covid izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) skupaj s svojimi izvajalskimi agencijami;

-  informirati o React EU ukrepih, ki jih v aprilu 2021 že izvaja MGRT ter predvidenih dodatnih ukrepih v maju in juniju.

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B v trajanju 4 šolskih ur.

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

28.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

spletna platforma Zoom

Več

23.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

spletna platforma Zoom

Več

21.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Predstavitev razvojnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

spletna platforma Zoom

Več

15.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbeni zakon: Zagotavljanje bistvenih zahtev

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.