SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

Predavatelji:
Jan BREZEC,
Sandi RUTAR,
Ministrstvo za okolje in prostor

Termin: 06.05.2021

Trajanje: ob 9. uri do 11.45

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 06.05.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
160,00 € brez DDV
195,20 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 8. poglavju vsebuje določbe, ki se nanašajo na Prostorski informacijski sistem (PIS). Ta sistem zajema posamezne zbirke podatkov o pravnem stanju v prostoru, vključno z namensko rabo prostora, podatke o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje in druge podatke. O namenu in uporabi teh zbirk bodo na seminarju podane informacije in potrebna pojasnila. Gradbeni zakon v IV. poglavju Elektronsko poslovanje, določa ravnanja vlagateljev zahtev in prijav po elektronski poti v PIS ter ravnanje upravnih organov, če to še ni mogoče. Poleg tega določa še druge obveznosti in možnosti udeležencev in upravnih organov pri graditvi objektov v zvezi z elektronskim poslovanjem in ravnanji, o katerih bodo podana pojasnila in konkretni napotki.

 

PIS se kot celota že vrsto let dograjuje, usklajuje in izboljšuje, v zadnjem času bolj intenzivno kot pred leti. Že sedaj pa je možna njegova uporaba na različnih področjih, zato je njegova predstavitev za udeležence seminarja, ki delajo na področju prostora in graditve objektov, zelo koristna.

 

 

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin.

Kreditne točke Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) so v pridobivanju in bodo objavljene na spletni strani.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

08.06. 2021
SPLETNI SEMINAR Revizijske komisije in revizorji v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

spletna platforma Zoom

Več

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

12.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.