SPLETNI SEMINAR Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil

Predavatelji:
mag. Mojca FURLAN,
Petja PLAUŠTAJNER

Termin: 20.04.2021

Trajanje: ob 9. uri do 13. ure

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 20.04.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
118,00 € brez DDV
143,96 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Na izobraževanju se bodo naročniki (investitorji), izvajalci, podizvajalci in pravniki seznanili z ureditvijo gradbene pogodbe po slovenskem pravu, ter primerjavo z vzorci pogodb po pravilih FIDIC. Predstavljene bodo različne cenovne klavzule in spremembe cen po slovenskem pravu, pomen pogodbe na ključ, kako mora ravnati naročnik v primeru napak, kakšne so njegove pravice, če izvajalec zamuja z deli, ter kaj morata naročnik in izvajalec storiti ob dokončanju del. Pri predstavitvi vzorcev FIDIC pogodb se bodo udeleženci seznanili z vrstami FIDIC pogodb, vlogo strank in inženirja po FIDIC pogodbah, s cenovnimi klavzulami, napakami, prevzemom del in pravicami naročnika v primeru zamude. Predstavljene bodo tudi alternativne oblike reševanja sporov.

Člani IZS z udeležbo pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin.

Člani ZAPS pridobijo 3 kreditne točke - sklop D.

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

08.06. 2021
SPLETNI SEMINAR Revizijske komisije in revizorji v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

spletna platforma Zoom

Več

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

12.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.