SPLETNI SEMINAR Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil

Predavatelji:
mag. Mojca FURLAN,
Petja PLAUŠTAJNER

Termin: 20.04.2021

Trajanje: ob 9. uri do 13. ure

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 20.04.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
118,00 € brez DDV
143,96 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Na izobraževanju se bodo naročniki (investitorji), izvajalci, podizvajalci in pravniki seznanili z ureditvijo gradbene pogodbe po slovenskem pravu, ter primerjavo z vzorci pogodb po pravilih FIDIC. Predstavljene bodo različne cenovne klavzule in spremembe cen po slovenskem pravu, pomen pogodbe na ključ, kako mora ravnati naročnik v primeru napak, kakšne so njegove pravice, če izvajalec zamuja z deli, ter kaj morata naročnik in izvajalec storiti ob dokončanju del. Pri predstavitvi vzorcev FIDIC pogodb se bodo udeleženci seznanili z vrstami FIDIC pogodb, vlogo strank in inženirja po FIDIC pogodbah, s cenovnimi klavzulami, napakami, prevzemom del in pravicami naročnika v primeru zamude. Predstavljene bodo tudi alternativne oblike reševanja sporov.

Člani IZS z udeležbo pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin.

Člani ZAPS pridobijo 3 kreditne točke - sklop D.

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

06.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

spletna platforma Zoom

Več

04.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

22.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Spletna platforma Zoom

Več

21.04. 2021
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

20.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.