SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

Predavatelji:
Gordana LJUBIČ,
Margita ŽABERL

Termin: 08.04.2021

Trajanje: ob 9. uri do 12. ure

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 08.04.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
118,00 € brez DDV
143,96 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Gradbeni zakon v III. delu ureja zadeve, vezane na projektiranje in v sklopu tega pridobivanje projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev, v IV. delu pa ureja ravnanja upravnega organa z mnenji v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V teh zadevah so mnenja nadomestila soglasja po prejšnji zakonodaji, med mnenjedajalce pa je uvrščena tudi občina. Ali je ta rešitev boljša? Na seminarju bodo, s primerjavo prejšnje ureditve in ureditve po novem Gradbenem zakonu, podana pojasnila glede pridobivanja ter ravnanja izdajateljev in upravnih organov s projektnimi pogoji in mnenji s konkretnimi primeri iz prakse.

 

Novost v Gradbenem zakonu je tudi integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje. ARSO v teh primerih ne izdaja več okoljevarstvenega soglasja, temveč daje mnenje k nameravani gradnji glede okoljske sprejemljivosti posega. Na seminarju bodo podana pojasnila in napotki glede obveznih vsebin Poročila o vplivih na okolje, skladnosti z DGD ter že zaznanimi problemi na tem področju. 

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke - sklop A.

 

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

06.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

spletna platforma Zoom

Več

04.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

22.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Spletna platforma Zoom

Več

21.04. 2021
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

20.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.