SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

Predavatelji:
Gordana LJUBIČ,
Margita ŽABERL

Termin: 08.04.2021

Trajanje: ob 9. uri do 12. ure

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 08.04.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
118,00 € brez DDV
143,96 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Gradbeni zakon v III. delu ureja zadeve, vezane na projektiranje in v sklopu tega pridobivanje projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev, v IV. delu pa ureja ravnanja upravnega organa z mnenji v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V teh zadevah so mnenja nadomestila soglasja po prejšnji zakonodaji, med mnenjedajalce pa je uvrščena tudi občina. Ali je ta rešitev boljša? Na seminarju bodo, s primerjavo prejšnje ureditve in ureditve po novem Gradbenem zakonu, podana pojasnila glede pridobivanja ter ravnanja izdajateljev in upravnih organov s projektnimi pogoji in mnenji s konkretnimi primeri iz prakse.

 

Novost v Gradbenem zakonu je tudi integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje. ARSO v teh primerih ne izdaja več okoljevarstvenega soglasja, temveč daje mnenje k nameravani gradnji glede okoljske sprejemljivosti posega. Na seminarju bodo podana pojasnila in napotki glede obveznih vsebin Poročila o vplivih na okolje, skladnosti z DGD ter že zaznanimi problemi na tem področju. 

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke - sklop A.

 

 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

21.04. 2021
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

13.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Kako vpeljemo učinkovit program skladnega poslovanja

spletna platforma Zoom

Več

08.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

Spletna platforma Zoom

Več

07.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - implementacija delničarske direktive

spletna platforma Zoom

Več

17.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Posebnosti izvajanja javnih naročil v času epidemije

spletna platforma Zoom

Več

16.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Upravno in sodno urejanje mej zemljiških parcel

spletna platforma Zoom

Več

11.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Črpanje evropskih sredstev - priprava investicijske dokumentacije

Spletna platforma Zoom

Več

10.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Postopek osebnega stečaja

spletna platforma Zoom

Več

09.03. 2021
Pomen, vloga in odgovornost revizijskih komisij v gospodarskih družbah

spletna platforma Zoom

Več

04.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Posebne gradbene uzance 2020

Spletna platforma Zoom

Več

03.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Izvajanje Gradbenega zakona s poudarkom na javnih cestah

spletna platforma Zoom

Več

02.03. 2021
SPLETNI SEMINAR Odškodninska odgovornost občine za sprejeti občinski prostorski načrt (OPN)

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.