SPLETNI SEMINAR Črpanje evropskih sredstev - priprava investicijske dokumentacije

Predavatelji:
Tatjana DOKL - Agencija SPIRIT,
Nevenka KRŽAN - KPMG d.o.o.

Termin: 11.03.2021

Trajanje: ob 9. uri do 12.00

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 11.03.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
160,00 € brez DDV
195,20 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Vsebina:

Okrevanje po pandemiji predstavlja za slovensko gospodarstvo nove izzive. V okviru nove finančne perspektive in Sklada za odpornost so na razpolago sredstva za izvedbo reform in investicij, od absorpcijske sposobnosti naše države in predvsem gospodarstva pa je odvisno, kako bomo pri koriščenju teh sredstev uspešni. Predpogoj za uspešno črpanje so dobro pripravljeni investicijski projekti, ki uresničujejo sprejete strateške dokumente Slovenije in pomenijo uresničevanje zelenega dogovora in digitalne transformacije. Izhod iz krize, ki jo je povzročila pandemija bo mogoč le z zagonom novega gospodarskega cikla, s tem pa so povezane potrebe po novih investicijah. Investicijska dokumentacija je pomembna ne glede na to, kakšni so viri njenega financiranja. Še toliko bolj pomembna pa je, če gre za kombinacijo različnih virov: povratnih in nepovratnih, javnih ali zasebnih.

 

Seminar je namenjen vsem pripravljavcem investicijske dokumentacije, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

06.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

spletna platforma Zoom

Več

04.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

22.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Spletna platforma Zoom

Več

21.04. 2021
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

20.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.