SPLETNI SEMINAR Pomen, vloga in odgovornost revizijskih komisij v gospodarskih družbah

Predavatelji:
mag. Mojca MAJIČ - pooblaščena revizorka

Termin: 09.03.2021

Trajanje: ob 10. uri do 12. ure

Lokacija: spletna platforma Zoom

Pričetek: 09.03.2021 ob 10. uri

Kotizacija za cel seminar:
70,00 € brez DDV
85,40 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
Vsebina:

Na seminarju bodo predstavljene obveznosti in odgovornosti članov revizijskih komisij s poudarkom na revizijski regulativi, to je noveli  Zakona o revidiranju (ZRev-2) in Uredbi o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Poznavanje tega zakonodajnega okvira ni pomembno samo za revizorje, marveč tudi za revidirane družbe, še posebej za subjekte javnega interesa, ki morajo imeti oblikovano revizijsko komisijo. Revizijska komisija ima namreč tudi pomembno vlogo pri nadzoru nad kakovostjo revidiranja. 

V nadaljevanju bodo  predstavljeni elementi proaktivnega sodelovanja revizijske komisije z zunanjim revizorjem, spremljanje neodvisnosti zunanjega revizorja ter njegove učinkovitosti in uspešnosti za opravljeno revizijo. Poznavanje teh zahtev pa je pomembno tudi za nove subjekte javnega interesa, ki so to postali s 1.1.2020 in, ki morajo imeti oblikovano oziroma so v procesu oblikovanja revizijske komisije.  Nenazadnje pa so vse te zahteve izredno  pomembne za člane revizijskih komisij, saj iz novele Zrev-2 izhaja tudi možnost ukrepanja zoper osebe, ki v subjektu javnega interesa izvajajo naloge člana organa vodenja, nadzora in revizijske komisije, če le-ti ne spoštujejo oziroma ne izvršujejo svojih nalog, kot jih določa revizijska zakonodaja.

 

 

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

01.06. 2021
4. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Nadzor nad gradnjo, uporabno dovoljenje, inšpekcijski nadzor,...

spletna platforma Zoom

Več

27.05. 2021
3. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Izvajanje gradenj po FIDIC pogodbah, stvarne napake in zavarovanje odgovornosti

spletna platforma Zoom

Več

19.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

18.05. 2021
2. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Vse o gradbeni pogodbi, Posebne gradbene uzance, pogoji za pričetek gradnje

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA GRADBENIH PROJEKTOV

spletna platforma Zoom

Več

13.05. 2021
1. dan - Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov: Bistvene novosti, projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja

spletna platforma Zoom

Več

06.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Prostorski informacijski sistem (PIS) in elektronsko poslovanje po ZUREP in GZ

spletna platforma Zoom

Več

04.05. 2021
SPLETNI SEMINAR Kaj mora investitor vedeti, da lažje in hitreje pride do dovoljenj za gradnjo

spletna platforma Zoom

Več

22.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Pravna problematika omrežij gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Spletna platforma Zoom

Več

21.04. 2021
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

20.04. 2021
SPLETNI SEMINAR Gradbena pogodba in pogodbe po vzoru FIDIC pravil

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.