SPLETNI SEMINAR Energetski objekti - Izvajanje Gradbenega zakona s podzakonskimi akti

Predavatelji:
Gordana LJUBIČ,
Sandi RUTAR,
Saša GALONJA

Termin: 26.01.2021

Trajanje: ob 9. uri do 13.10

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 26.01.2021 ob 9. uri

Kotizacija za cel seminar:
120,00 € brez DDV
146,40 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

Vsebina:

Na seminarju bomo predstavili tri podzakonske akte v zvezi z izvajanjem Gradbenega zakona (GZ). Pojasnjena bo uporaba in vsebina dokumnetacije, načrtov in obrazcev v povezavi z graditvijo objektov ter zavarovanje odgovornosti.

Na področju razvrščanja objektov z uporabo tehničnih smernic za graditev (TSG) bodo podana pojasnila v zvezi s klasifikacijo, vzdrževanjem, razvrščanjem objektov. Na področju energetike bodo predstavljena vzdrževalna dela v javno korist s strokovno tehničnim pregledom pogojev za izvajanje del ter evidenco s posredovanjem podatkov.

 

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije pridobijo 3 kreditne točke.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.