SPLETNI SEMINAR Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Predavatelji:
Marijan PAPEŽ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Termin: 26.11.2020

Trajanje: ob 10. uri do 13. ure

Lokacija: Spletna platforma Zoom

Pričetek: 26.11.2020 ob 10. uri

Kotizacija za cel seminar:
105,00 € brez DDV
128,10 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:
 

VSEBINA SEMINARJA:

 

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno, tudi v letu 2020, saj se je s 1.1.2020 začel uporabljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2G, ki je prinesel dve bistveni novosti na področju odmernega odstotka in dvojnega statusa.  

S 1.1.2021 pa se bo začel uporabljati ZPIZ-2H, ki je bil sprejet v mesecu septembru in prinaša drugačno ureditev v zvezi z dokupom pokojninske dobe.

V decembru bo izvedena tudi izredna uskladitev pokojnin.

V času koronakrize pa je aktualno tudi stanje pri zagotavljanju sredstev za pokojninsko blagajno po sprejemu interventnih zakonov in kakšno je stanje pri številu zavarovancev in upokojencev v letu 2020.

Odgovorjeno bo tudi na vprašanje, kaj se predvideva na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2021.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

11.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in tožbe zoper dolžnike

spletna platforma Zoom

Več

10.11. 2021
SPLETNI SEMINAR Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

spletna platforma Zoom

Več

09.11. 2021
Prostorsko informacijski sistem ter uporaba avdio video tehnik v postopkih GZ-1 in ZUreP-3

spletna platforma Zoom

Več

21.10. 2021
Lokacijska preveritev

spletna platforma Zoom

Več

20.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Spremembe cen pri gradbeni pogodbi in javne omejitve

spletna platforma Zoom

Več

19.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Ravnanje z nepremičnim stvarnim premoženjem države in občin

spletna platforma Zoom

Več

14.10. 2021
SPLETNI SEMINAR Energetski objekti: Izvajanje Gradbenega zakona (GZ) s podzakonskimi predpisi

spletna platforma Zoom

Več

13.10. 2021
Nov način odmere komunalnega prispevka v Zakonu o urejanju prostora

spletna platforma Zoom

Več

07.10. 2021
Ukrepi zemljiške politike

spletna platforma Zoom

Več

30.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Vloga in pomen revizijskih komisij

spletna platforma Zoom

Več

29.09. 2021
SPLETNO Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

spletna platforma Zoom

Več

28.09. 2021
SPLETNI SEMINAR Projektni pogoji in mnenja mnenjedajalcev

spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.