Spletni seminar

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NOVELE ZFPPIPP-H POMEMBNE ZA ČLANE NADZORNIH SVETOV ALI UPRAVNIH ODBOROV DRUŽB

Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-H (Uradni list RS, št. 102/23), ki je začela veljati s 1. novembrom 2023. Prinaša številne spremembe in dopolnitve, tudi zaradi odločb Ustavnega sodišča RS in umestitve Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti ter nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, če je verjetno, da bo v obdobju enega leta dolžnik postal insolventen. Nova je dolžnost poslovodstva, da v obdobju grozeče insolventnosti nenehno spremlja dogajanje in sprejme ustrezne ukrepe, pri čemer se je dolžno izogibati dejanjem, ki neenako obravnavajo upnike in ki ogrožajo ali zmanjšujejo premoženje družbe ter pri svojih odločitvah upoštevati interese upnikov. Poslovodstvo je po novem dolžno v enem mesecu po nastanku insolventnosti vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti. Postopka poenostavljene prisilne poravnave po novem ni več, sedaj se imenuje »postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo« in veljajo mnoga pravila rednega postopka prisilne poravnave, med drugim se imenuje tudi upravitelj. Ključni dobavitelji med postopkom zaradi odprave grozeče insolventnosti in postopkom prisilne poravnave ne morejo odpovedati pogodb, dokler dolžnik izpolnjuje vse tekoče obveznosti. Sedaj je dodana možnost revizije v postopkih zaradi insolventnosti. V zvezi z odpustom obveznosti dolžnika v postopku osebnega stečaja pa je po novem preizkusno obdobje od enega do treh let od začetka postopka, z možnostjo dodatnega skrajšanja na predlog upravitelja.


Datum: 06.03.2024
Začetek: 08:00
Prijavi se
Opis seminarja
Spletni seminar
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NOVELE ZFPPIPP-H POMEMBNE ZA ČLANE NADZORNIH SVETOV ALI UPRAVNIH ODBOROV DRUŽB
Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-H (Uradni list RS, št. 102/23), ki je začela veljati s 1. novembrom 2023. Prinaša številne spremembe in dopolnitve, tudi zaradi odločb Ustavnega sodišča RS in umestitve Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti ter nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, če je verjetno, da bo v obdobju enega leta dolžnik postal insolventen. Nova je dolžnost poslovodstva, da v obdobju grozeče insolventnosti nenehno spremlja dogajanje in sprejme ustrezne ukrepe, pri čemer se je dolžno izogibati dejanjem, ki neenako obravnavajo upnike in ki ogrožajo ali zmanjšujejo premoženje družbe ter pri svojih odločitvah upoštevati interese upnikov. Poslovodstvo je po novem dolžno v enem mesecu po nastanku insolventnosti vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti. Postopka poenostavljene prisilne poravnave po novem ni več, sedaj se imenuje »postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo« in veljajo mnoga pravila rednega postopka prisilne poravnave, med drugim se imenuje tudi upravitelj. Ključni dobavitelji med postopkom zaradi odprave grozeče insolventnosti in postopkom prisilne poravnave ne morejo odpovedati pogodb, dokler dolžnik izpolnjuje vse tekoče obveznosti. Sedaj je dodana možnost revizije v postopkih zaradi insolventnosti. V zvezi z odpustom obveznosti dolžnika v postopku osebnega stečaja pa je po novem preizkusno obdobje od enega do treh let od začetka postopka, z možnostjo dodatnega skrajšanja na predlog upravitelja.
Prijavi se
Opis seminarja
Opis
Predavatelji:

Dida VOLK, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Termin:

6. 3. 2024

Lokacija:

Spletni seminar-Zoom

Prijavi se
Začetek:

08:00

Konec:

10:00

Kotizacija za cel seminar:
140,00 € brez DDV

170,80 € z DDV

Prenesi program
Izobraževanja in interne delavnice po naročilu
Za posamezne naročnike (družbe, zavode…) izvajamo tudi interna izobraževanja po predhodnem dogovoru o vsebini in terminu izvedbe.

Za vaše zaposlene lahko pripravimo aktualne in prilagojene interne delavnice z različnih področij:
–      urejanje prostora in graditev,
–      javna naročila,
–      korporacijsko pravo,
–      delovno pravo,
–      pravo osebnih podatkov,
–      novi predpisi in zakonodaja
–      in druga.