Elektronsko javno naročanje in e-Revizija

Predavatelji:
Uroš IZLAKAR,
mag. Urška SKOK KLIMA,
Borut SMRDEL

Termin: 22.1.2020

Trajanje: ob 9.00 do 13.00

Lokacija: City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Pričetek: 22.01.2020 ob 9.00

Kotizacija za cel seminar:
185,00 € brez DDV
225,70 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:


Predstavitev seminarja
Izgradnja celovitega sistema elektronskega javnega naročanja je še vedno v razvojni fazi, kljub vsemu pa je bilo v zadnjih letih razvitih nekaj aplikacij za posamezne faze v postopkih javnega naročanja, in sicer Portal javnih naročil, e-Dosje, e-Oddaja ponudb ter orodij za elektronsko javno naročanje, kot npr. e-Katalog, e-Dražbe. V izgradnji je aplikacija e-Nabave, ki bo omogočala vodenje internih procedur naročnika od predloga za nabavo do izvedbe postopka javnega naročanja.
S 30. septembrom 2019 je bil vzpostavljen portal e-Revizija. Portal e-Revizija bo spletni informacijski portal Državne revizijske komisije in se bo uporabljal za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.
Ponudniki bodo po novem vlagali tako zahtevke za revizijo kot tudi pritožbe prek portala e-Revizija. Prek portala bo potekalo tudi vsakršno sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjava informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom in zagovornikom javnega interesa.
Delovanje posameznih aplikacij elektronskega javnega naročanja in njihovo uporabo v praksi ter kakšne spremembe lahko pričakujemo po vzpostavitvi portala e-Revizija bodo predstavili izkušeni strokovnjaki na področju javnega naročanja.
 
Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, zlasti pa:
·         predstavnikom naročnikov (ministrstva, agencije, javni zavodi, javna podjetja, naročniki na infrastrukturnem sektorju),
·         članom strokovnih komisij,
·         vodjem nabav,
·         predstavnikom lokalnih skupnosti (občine),
·         osebam, ki v postopkih javnega naročanja konkurirajo za pridobitev posla (ponudnikom),
·         zaposlenim na Državni revizijski komisiji,
·         odvetnikom in drugim pooblaščencem,
·         zagovornikom javnega interesa,

 

·         ter vsem drugim, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja. 

 

 

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

05.05. 2020
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

09.04. 2020
Sodobno vodenje: Ključni koraki za uspeh

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

07.04. 2020
Hipoteka v poslovni in sodni praksi

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

07.04. 2020
Subjekti javnega interesa (SJI) po Zakonu o revidiranju (ZRev-2)

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

02.04. 2020
UKREPI ZEMLJIŠKE POLITIKE Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon z novimi podzakonskimi predpisi

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

31.03. 2020
Aktualna problematika obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

25.03. 2020
Prepoznavanje in preprečevanje nadlegovanja v delovnem okolju (mobing)

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

24.03. 2020
Posledice kršitve pogodbe in javnopravnih predpisov za posamezne udeležence pri gradnji

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

19.03. 2020
100+1 vprašanje javnega naročanja

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

12.03. 2020
Pravila sodobnega poslovnega protokola

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

10.03. 2020
Revizijska komisija po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonu o revidiranju (ZRev-2)

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

03.03. 2020
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) in branje bilanc za namene odločanja

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.