Naloge in pristojnosti občine v luči nove prostorske in gradbene zakonodaje ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2), GRADBENI ZAKON (GZ)

Predavatelji:
mag. Janez TEKAVC,
Gordana LJUBIČ,
Sonja RISTANOVIĆ

Termin: 25.10.2018

Trajanje: ob 9.00 do 14.00

Lokacija: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Pričetek: 25.10.2018 ob 9.00

Kotizacija za cel seminar:
160,00 € brez DDV
195,20 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:


Na seminarju bodo predstavljene novosti za občine, ki jih prinaša nova zakonodaja na področju prostora in graditve objektov Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Na seminarju bo poudarek na občinskem prostorskem načrtovanju - vsebinski in postopkovni vidik, ukrepih zemljiške politike in finančnih sredstvih zemljiške politike ter ravnanjih v prehodnem obdobju, ki neposredno zadevajo naloge, pravice in obveznosti občine. Na seminarju bo poudarek na vlogi občine na področju graditve objektov – nove naloge in pristojnosti, občina kot mnenjedajalec, sodelovanje v postopkih dovoljevanja gradnje itd.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

03.10. 2019
Nadzorni odbor občin

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Več

18.09. 2019
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana. Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

12.06. 2019
Najemna razmerja in sodni postopki

City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15

Več

11.06. 2019
Predstavitev sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

11.06. 2019
Vrste objektov in vrste gradenj po novem Gradbenem zakonu

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

04.06. 2019
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

Best Western Premier Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

30.05. 2019
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Gradbeni zakon (GZ)

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

22.05. 2019
Usposabljanje za upravljanje in računovodenje javnih zavodov s poudarkom na primerih iz prakse

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.