Naloge in pristojnosti občine v luči nove prostorske in gradbene zakonodaje ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2), GRADBENI ZAKON (GZ)

Predavatelji:
mag. Janez TEKAVC,
Gordana LJUBIČ,
Sonja RISTANOVIĆ

Termin: 25.10.2018

Trajanje: ob 9.00 do 14.00

Lokacija: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Pričetek: 25.10.2018 ob 9.00

Kotizacija za cel seminar:
160,00 € brez DDV
195,20 € z DDV

Program ( PDF)

Izobraževanje - PRIJAVA

Podatki o plačniku:


Na seminarju bodo predstavljene novosti za občine, ki jih prinaša nova zakonodaja na področju prostora in graditve objektov Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Na seminarju bo poudarek na občinskem prostorskem načrtovanju - vsebinski in postopkovni vidik, ukrepih zemljiške politike in finančnih sredstvih zemljiške politike ter ravnanjih v prehodnem obdobju, ki neposredno zadevajo naloge, pravice in obveznosti občine. Na seminarju bo poudarek na vlogi občine na področju graditve objektov – nove naloge in pristojnosti, občina kot mnenjedajalec, sodelovanje v postopkih dovoljevanja gradnje itd.

Izobraževanje

Aktivni smo še posebej na področju izobraževanja, v okviru katerega v sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s posameznega področja organiziramo konference, seminarje, delavnice in druge izobraževalne aktivnosti s področja aktualnih gospodarskih in pravnih vsebin (tudi individualna za posamezne naročnike).

 

Morda vas zanimajo še druga izobraževanja?

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

14.05. 2019
Usposabljanje za pridobitev potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom "Strokovnjak/inja za javna naročila"

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

14.05. 2019
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Več

16.04. 2019
Statusne in druge spremembe v gospodarskih družbah in njihove posledice

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

10.04. 2019
Hipoteka v poslovni in sodni praksi

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

28.03. 2019
Kolektivne tožbe

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

27.03. 2019
Delavnica Upniki v sodnih postopkih Novosti in spremembe za upnike s prikazom aktualne sodne prakse

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

27.03. 2019
Nadzorni odbor občin

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

19.03. 2019
Služnosti v poslovni in sodni praksi

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

14.03. 2019
Množično vrednotenje nepremičnin

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

12.03. 2019
Nadgradnja izobraževanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

06.03. 2019
Kako do evropskih sredstev

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

05.03. 2019
100 + 1? javnega naročanja

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.